Oferta ubezpieczeń 2020

Ważny komunikat dla Rodziców dotyczący ubezpieczenia NNW Przedszkola  w roku szkolnym 2020/2021

Informujemy iż w roku szkolnym 2020/21 Rada Rodziców Przedszkola nr 16 im.                 Cz. Janczarskiego podkreśla dowolność w wyborze towarzystwa ubezpieczeniowego dostosowanego do oczekiwań, preferencji i potrzeb każdego rodzica/opiekuna prawnego.

Przedszkole nie zawiera  grupowego ubezpieczenia NNW dzieci. Przypominamy, że ubezpieczenie NNW jest dobrowolne. Każdy rodzic indywidualnie w dowolnym towarzystwie może zawrzeć NNW Przedszkolne.

Pamiętajmy jednak, że rezygnacja z polisy to brak zabezpieczenia przed finansowymi skutkami wypadku. Kwestia bezpieczeństwa dzieci nie jest nam obojętna.

Pamiętajmy, aby przy wyborze ubezpieczenia NNW zapoznać się szczegółowo z: ogólnymi warunkami ubezpieczenia, wariantami ubezpieczenia, terminem obowiązywania ubezpieczenia po wpłacie składki.

 

Każdy rodzic ma dowolność w wyborze towarzystwa ubezpieczeniowego, wariantu ubezpieczenia i dokonuje realizacji indywidualnie.

Poniżej przedstawiamy oferty przesłane do Przedszkola: