Logowanie do dziennika elektronicznego

W związku z wprowadzeniem w przedszkolu dziennika elektronicznego prosimy Rodziców o ustawienie dostępu zgodnie z zasadami pierwszego logowania.

 

INSTRUKCJA- Pierwsze logowanie rodzica do dziennika elektronicznego

 1. Wejdź na stronę naszego przedszkola- p16.zory.pl
 2. Wybierz e-Dziennik (zakładka u góry)
 3. Wybierz „zaloguj”
 4. Wybierz „załóż konto”
 5. Wpisz podany przy rekrutacji e-mail (jeżeli masz problem zapytaj nauczycielkę)
 6. Kliknij „wyślij”
 7. Wejdź na swoją pocztę
 8. Otwórz przesłany przez Vulcan e-mail
 9. Kliknij w zawarty w e-mail link
 10. Ustaw własne hasło do dziennika

Przy pierwszym logowaniu do dziennika zostaniesz poproszony o weryfikację podając PESEL dziecka.

Logowanie do aplikacji Teams- instrukcja

 1. Wejdź na stronę przedszkola: p16.zory.pl
 2. Wybierz zakładkę Office 365 (zakładka u góry)
 3. Wpisz podany przez nauczycielkę login (np. mkowalska@p16zory.onmicrosoft.com)
 4. Kliknij „dalej”
 5. Wpisz hasło tymczasowe podane przez nauczycielkę (np. Pxy2835)
 6. Kliknij „dalej”
 7. Ustaw własne hasło, tj. wpisz hasło tymczasowe, potem hasło własne, powtórz własne
 8. Kliknij „dalej”
 9. Uzyskasz dostęp do całego pakietu Office 365 online
 10. Tym samym loginem i zmienionym przez siebie hasłem logujesz się do aplikacji Teams
 11. Z aplikacji Teams możesz korzystać:
 • po zalogowaniu się do Office 365- menu po lewej stronie- Teams

lub

 • pobierz aplikację Teams do zastosowań służbowych- link poniżej:

https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion

UWAGA!

Rodzice dzieci kontynuujących edukację przedszkolną logują się na Teams

loginem i hasłem z ubiegłego roku.