Sukces na konkursie „Patriotyzm na co dzień i od święta”

20.10.2022r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach odbył się powiatowy konkurs poezji, prozy i piosenki patriotycznej dla przedszkoli „Patriotyzm na co dzień i od święta”.
Nasze przedszkole reprezentowały dzieci z grupy Kaczuszek: Marta, Martyna, Mieszko, Hania, Helena i Wojtek, oraz Filip z grupy Gwiazdki.
Filip cudowną recytacją wiersza Władysława Bełzy „Czym będę?” zdobył 1. miejsce!
Zespół wokalny grupy Kaczuszek piosenką „Orkiestra wojskowa” wyśpiewał sobie wyróżnienie.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Rodzic na zastępstwo pilnie poszukiwany… !

Każde dziecko ma prawo wychowywać się w kochającym bezpiecznym domu. Jeśli jednak rodzice nie mogą zagwarantować mu odpowiedniej opieki, zapewnia mu się czasowo opiekę
i wychowanie poza rodziną. Właśnie wtedy dzieci potrzebują rodziny zastępczej. Potrzebni są ludzie, którzy są gotowi podjąć się tego zadania. Opieka zastępcza to prawdziwa praca z misją. Niełatwa, lecz dająca ogromne poczucie satysfakcji. Tworząc rodzinę zastępczą, stajesz się darem dla innych. Rodzina zastępcza jest szansą dla dziecka, dającą mu możliwość wzrastania w warunkach maksymalnie zbliżonych do naturalnych. Stanowi ona alternatywę dla domów dziecka. Rodziną zastępczą może zostać małżeństwo lub osoba samotna. Opieka zastępcza sprawowana jest czasowo. Rodzice zastępczy otrzymują pomoc finansową na pokrycie kosztów utrzymania dziecka – maksymalnie 1.189,00zł miesięcznie na każde dziecko są również uprawnieni do otrzymania dodatku wychowawczego na każde dziecko w wys. 500,00 zł miesięcznie (płatnych przez ZUS). Rodziny zastępcze mogą również liczyć na pomoc
i wsparcie ze strony pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach. Stworzenie rodziny zastępczej może być pierwszym krokiem do stworzenia w przyszłości zawodowej rodziny zastępczej. Jedno z rodziców zastępczych posiada wtedy status pracownika, a wychowywanie dzieci staje się pracą zawodową. Możesz zostać rodziną zastępczą, jeśli spełniasz poniższe warunki:

– masz stałe miejsce zamieszkania na terytorium Polski,

– korzystasz w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,

– nie jesteś i nie byłeś pozbawiony władzy rodzicielskiej,

– nie jesteś chory na chorobę uniemożliwiającą opiekę nad dzieckiem,

– masz odpowiednie warunki mieszkaniowe,

– posiadasz stałe źródło utrzymania,

– uzyskasz pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania.

Każdy z kandydatów na rodzica zastępczego musi odbyć stosowne szkolenie oraz uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne zawierające potwierdzenie ukończenia szkolenia, spełniania warunków wymienionych powyżej oraz posiadania predyspozycji i motywacji do sprawowania rodziny zastępczej . Jeżeli zastanawiasz się nad stworzeniem rodziny zastępczej, jeżeli masz wątpliwości, czy możesz ją stworzyć lub czy sobie z tym poradzisz, albo wiesz, że tego właśnie chcesz przyjdź do nas. Zostań rodziną zastępczą dla Miasta Żory.

Zgłoś się do nas: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach ul. Ks. Przemysława 2

44-240 Żory tel. 32 4342412,32 4343713 czynne: pn-pt 7:30 – 15:30

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Żorach

Weronika Cębrzyna

Oferty ubezpieczeń – dobrowolne

Ważne informacje dotyczące organizacji pracy przedszkola w roku szkolnym 2022/2023

 

 • Dokumenty: prosimy o złożenie w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu: porozumienie o świadczeniu usług przedszkolnych( w dwóch egzemplarzach, podpisane przez obojga rodziców); upoważnienia do odbioru dziecka – dostarczyć na dniu otwartym lub pierwszego dnia pobytu dziecka w p-lu; zgody na pomiar temperatury; zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dziecka; zgody na dokonywanie przeglądów higienicznych; informacje o istotnych danych o stanie zdrowia dziecka, uczulenia, alergie; wniosek o udział dziecka w zajęciach religii ( dzieci 5-6 letnie)
 • Kontakt rodziców z nauczycielami: dziennik elektroniczny platforma Microsoft Teams; kontakty indywidualne w wyznaczonych terminach;
  • Ubezpieczenie dobrowolne – oferty – strona internetowa;
  • Prosimy o przestrzeganie ramowego rozkładu dnia: schodzenie się dzieci do przedszkola do godz. 8:20 ; śniadanie: 8:30; zajęcia wychowawczo – dydaktyczne; obiad: 11:30; zajęcia popołudniowe;  podwieczorek: 14:00:
  • Prosimy o przestrzeganie przyprowadzania i odbierania dzieci w godzinach zawartych w harmonogramie dnia: rano: do 8:20; odbiór dzieci: od godz. 14:20 po podwieczorku;
  • Jęz. angielski: grupy starsze 5-6 latki: 2 x w tygodniu po 0,5 godz.; grupy młodsze 3- 4 latki: 2x 15 min.
  • Religia; 5 – 6 latki na wniosek rodziców prawnych opiekunów.
  • Rada Rodziców – po 1 przedstawicielu z grupy; zebranie RR do 15.09.2021
  • Co rocznie organizowany jest Tydzień Dziecka – dobrowolne wpłaty dokonywane są na  uroczystościach przedszkolnych: Jasełka, Dzień Babci i Dziadka; Dzień Rodziny oraz kiermaszach świątecznych.
  • Dobrowolne składki na Radę Rodziców, które wspomagają działalność statutowa – 70 zł ( w I i II półroczu) – skarbnik grupy wpłaca na konto bankowe Rady Rodziców;
  • Teatrzyki, koncerty: co 2-gi miesiąc od października stacjonarnie oraz online, informacje      o terminie  będą wywieszone na drzwiach  sal do których uczęszczają dzieci oraz na wejściowych drzwiach;.
  • Przedszkole zapewnia dziecku: opiekę:: bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie; opłata za jedną godzinę zajęć w przedszkolu dziecka  w wieku do 5 lat w zakresie przekraczającym bezpłatny wymiar nauczania, wychowania i opieki wynosi 1 zł – porozumienie o świadczeniu usług przedszkolnych;
  • Obowiązuje elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu: elektroniczny system rejestruje czas pobytu dziecka w placówce za pomocą czytnika i indywidualnych kart zbliżeniowych – porozumienie o świadczeniu usług przedszkolnych;
  • W celu ewidencji obecności i rozliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu, rodzice ( opiekunowie prawni)  zobowiązani są do codziennego  rejestrowania „wejścia”          i „wyjścia” z przedszkola – porozumienie o świadczeniu usług przedszkolnych;
  • Brak elektronicznego zarejestrowania wejścia/wyjścia dziecka, wiąże się z naliczeniem odpłatności za dany dzień wg maksymalnej liczby godzin pracy przedszkola  ( od 6:00 do 16:30) – z odliczeniem 5 godzin bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu – porozumienie o świadczeniu usług przedszkolnych;
  • Na podstawie zarejestrowania obecności dziecka, automatycznie naliczana jest odpłatność za żywienie – porozumienie o świadczeniu usług przedszkolnych;
  • Porozumienia z rodzicami a przedszkolem: wypełniamy i oddajemy w 2 egzemplarzach     w pierwszym dniu przedszkola; podpisane przez dyrektora: 1 egzemplarz wraca do rodzica; prosimy o uważne przeczytanie treści porozumienia;
  • Opłata za posiłki – 9,00 zł
  • Zgodnie z uchwałą RM – dzieci 6 letnie rocznik 2016 roku – odpłatność tylko za żywienie;
  • Rodzice, osoby upoważnione do odbioru dziecka będą legitymowani, prosimy posiadać dowód osobisty;
  • Prosimy umawiać się na rozmowę z nauczycielami, gdy jest taka potrzeba;
  • Problemy zgłaszać nauczycielowi a w dalszej kolejności, gdy sytuacja tego wymaga umówić telefonicznie spotkanie z dyrektorem;
  • Zgłaszać na bieżąco: zmianę telefonów, adresy;
  • Ubierać dzieci na „ na cebulkę”– w salach jest ciepło:
  • Dostosować ubiór do pory roku i temperatury: dzieci wychodzą na podwórko i powinny mieć odpowiedni ubiór;
  • Zdjęcia – zgodnie z wynikami ankiet – zdjęcia wykonujemy wszystkim dzieciom a o zakupie decydują rodzice. W okresie pandemii forma wykonania zdjęć uzależniona od wytycznych epidemiologicznych.
  • Dyżur letni 2022/23 ( lipiec, sierpień) : zapisy: maj/czerwiec ( forma zapisu i dokładny termin będzie podany).
  • W roku szkolnym 2021/2022 przedszkole dyżurowało od 01.07.2022 do 12.08.2022 tylko dla swoich wychowanków.
  • Zasady funkcjonowania przedszkola w okresie letnim w okresie dyżuru w roku szkolnym 2022/2023 zostaną przekazane w późniejszym terminie.
 • PLAC MANEWROWY (parking) prosimy rodziców o rozwagę przyjeżdżając pod budynek przedszkola ;postawiliśmy znaki drogowe: STOP, ograniczenie prędkości oraz progi zwalniające
  • Uwaga Rodzice: wjeżdżamy na teren przedszkola z dużą rozwagą, wolno; zwracamy uwagę na osoby i dzieci wychodzące z budynku!
  • Czytamy informacje na drzwiach sal, w holu.
  • W następnym roku szkolnym 2023/2024 do sal przedszkolnych w budynku SP 15 przechodzą w kolejności – Ośmiorniczki ( obecne 5 latki),  Wiolinki  ( obecne 5 latki) , Skrzaty ( obecne 5 latki) oraz kolejna najstarsza grupa TYGRYSKI ( obecne 4-5 latki)

 

 

 

Zapisy na listę rezerwową 2022/2023

INFORMACJE ROK SZKOLNY 2022/23

26.08.2022 tj. piątek– zebrania z rodzicami / sala teatralna

 

 • 16:00 – Świetliki; Muchomorki; Tygryski
 • 17:30 – Wiolinki; Skrzaty; Ośmiorniczki

 

29.08.2022 tj. poniedziałek

 

 • Zebrania z rodzicami w głównym budynku p-la : nowe grupy godz. 16:30: 3 latki A, 3 latki B, 3-4 latki C 
 • Zebrania z rodzicami w ZS nr3 na os. Sikorskiego: godz. 15:00 grupy bez żywienia: Myszki ( 5-6 latki) , Motylki ( 3-4 latki )
 • Dni otwarte w budynku SP 15 w godz. od 16:00 do 17:00

dla nowo przyjętych dzieci z grup: Aniołki, Listki, Gwiazdki, Kaczuszki

 

 30.08.2022 tj. wtorek

 

 • Zebranie z rodzicami w budynku SP-15 16:00  na os. Sikorskiego  grupy: Aniołki, Gwiazdki, Listki, Kaczuszki 
 • Dni otwarte dla nowo przyjętych dzieci od 16:00 do 18:00 :

Główny budynek p-la na os. Sikorskiego : grupy:   3 latki A,  3latki B,  3-4 latki C

oraz z grup: Świetliki, Muchomorki, Tygryski, Wiolinki, Skrzaty, Ośmiorniczki

 

 • Dni otwarte dla nowo przyjętych dzieci w budynku ZS nr 3 na os. Sikorskiego – grupy bez żywienia od godz. 15:00 do 17:00 : Motylki ( 3-4 latki)  i Myszki ( 5-6 latki)

Listy z podziałem na grupy będą umieszczone wewnątrz głównego budynku przedszkola od 23 sierpnia (wtorek)

 

Rodzice nowo przyjętych dzieci zostaną poinformowani do jakiej grupy będą uczęszczać wychowankowie przedszkola w roku szkolnym 2022/23.

 

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

„Cała Polska czyta dzieciom”- to akcja w której uczestniczyła grupa „Gwiazdki”. Dzieci wybierały interesujące je książki z grupowej biblioteczki. Wielkim powodzeniem cieszyły się nowe książeczki

Nabór uzupełniający do Przedszkola nr 16 na rok szkolny 2022/2023

Nabór uzupełniający na rok szkolny 2022/2023

Wolne miejsca, informacje o naborze.

Termin naboru: od 01.06.2022 r. godz. 8:00 do 09.06.2022 r. godz. 15:00

 

Przedszkole Nr 16 im. Czesława Janczarskiego, os. Sikorskiego ogłasza nabór uzupełniający do następujących grup:

 

Grupa: 5-6-latki z żywieniem, w SP-15.

Liczba miejsc do naboru: 6

Charakterystyka grupy: dla  dzieci urodzonych w 2017 r. i 2016 r. W zależności od liczby dzieci z danego rocznika będą tworzone grupy: jednorodne 5-latki i 6-latki  lub mieszane: 4-5- latki, 5-6- latki,  4-5-6- latki. Grupy utworzone będą w budynku Szkoły Podstawowej Nr 15 (sale przedszkolne) na os. Sikorskiego. Grupy całodzienne, z wyżywieniem – 3 posiłki. Sale zabaw w budynku SP- 15 urządzone na wzór sal w budynku głównym przedszkola; każda grupa ma odrębną szatnię i łazienkę przy każdej sali zabaw. Dzieci korzystają z placu zabaw przy szkole. Biorą udział w koncertach i spektaklach teatralnych. Grupy dzieci przedszkolnych bardzo dobrze funkcjonują w budynku SP-15 już od 2012 r.

Miejsce: Grupa utworzona w budynku Szkoły Podstawowej Nr 15 , os. Sikorskiego.

 

Grupa: 5-6-latki w ZS nr 3, bez żywienia.

Liczba miejsc do naboru: 9

Charakterystyka grupy: dla dzieci urodzonych w 2017 r. i 2016 r. W zależności od liczby dzieci z danego rocznika będą utworzone grupy: jednorodne lub mieszane: 5-6- latki, 4-5-6- latki, 3-4-5-6 latki. Grupa działająca w budynku Zespołu Szkół nr 3 na os. Sikorskiego; pięciogodzinna od 8:30 do 13:30,  bez wyżywienia. Sala urządzona na wzór sal w budynku głównym przedszkola, stoliki i krzesełka dostosowane do wzrostu dzieci. Dzieci mają możliwość uczestniczenia w koncertach i spektaklach teatralnych, korzystają z placu zabaw przy budynku głównym przedszkola.

Miejsce: Grupa utworzona w budynku Zespołu Szkół nr 3 na os. Sikorskiego.

 

Grupa: 3-4-latki w ZS nr 3, bez żywienia.

Liczba miejsc do naboru: 4

Charakterystyka grupy: dla dzieci urodzonych w 2019 r. i 2018 roku. W zależności od liczby dzieci z danego rocznika będą utworzone grupy jednorodne  lub mieszane: 3-4- latki, 4-5-6- latki, 3-4-5-6- latki.  Grupy utworzone w budynku Zespołu Szkół nr 3 na os. Sikorskiego; pięciogodzinne od 8:00 do 13:00 lub od 8:30 do 13:30, bez wyżywienia. Sala zabaw urządzona na wzór sal w budynku głównym przedszkola; meble, kąciki tematyczne, stoliki i krzesełka dostosowane do wzrostu dzieci. Dzieci mają możliwość uczestniczenia w koncertach i spektaklach teatralnych. Korzystają z placu zabaw przy budynku głównym przedszkola. Dzieci nie leżakują.

Miejsce: Grupa utworzona w budynku Zespołu Szkół nr 3 na os. Sikorskiego.

 

Kontakt: 32 43 53 109 lub 607 350 382.

 

 

 

 

 

Zgłoszenia:

Uwaga:

Prosimy o zapoznanie się z informacjami na www.zory.przedszkola.vnabor.pl   (w tym zakładka „Pliki do pobrania”).

Rekrutacja uzupełniająca odbywa się poza systemem elektronicznym, o miejscu decyduje spełnienie kryteriów (punktacja), a nie kolejność zgłoszeń.

W celu zgłoszenia dziecka należy pobrać wniosek i ewentualnie pozostałe druki z  ww. strony, wypełnić. Wnioski w formie papierowej są również  umieszczone w holu przedszkola- wnioski i konieczne załączniki można wypełnić odręcznie.

Wypełnione wnioski i inne dokumenty dostarczyć należy do budynku głównego Przedszkola Nr 16, os. Sikorskiego

(dzwonić – domofon „Sekretariat” i poczekać na zgłoszenie się pracownika).

 

Harmonogram naboru uzupełniającego:

 

Lp. Rodzaj czynności Termin
1. Publikacja wolnych miejsc 01.06.2022 r. godz. 8:00
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 01.06. godz. 8:00- 09.06.2022 r.

godz. 15:00

3. Weryfikacja wniosków złożonych przez rodziców 01.06.-09.06.2022 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych poprzez umieszczenie list w holu przedszkola

20.06.2022 r. godz. 8:00
5. Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia

(druk na stronie: www.zory.przedszkola.vnabor.pl)

20.06. godz.8:00-24.06.2022 r.

godz. 15:00

6. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych poprzez umieszczenie list w holu przedszkola 29.06.2022 r. godz. 8:00

 

 

 

 

 

 

 

 

GWIAZDKI W LABORATORIUM

Babcia Filipa- pani Agnieszka, zaprosiła nas do Szkoły nr 16 i do swojej pracowni. W laboratorium Gwiazdki zapoznały się z zasadami bezpieczeństwa, a także robiły różne ciekawe i fantastyczne doświadczenia. Bardzo podobała nam się ta wizyta i zajęcia 🙂

Spektakl Bałwanki

Z okazji 35 Urodzin naszego Przedszkola oraz na pożegnanie zimy i powitanie wiosny wystawiona została w naszym przedszkolu etiuda teatralna- Bałwanki.
Wszystkie dzieci i pracownicy naszego przedszkola oraz dwie grupy żłobkowe przeniesli się w magiczny świat teatru przedmiotu.
Wzruszająca etiuda, którą przygotowały Beata Kupisz, Emilia Ciołek i Bogumiła Sitek, opowiadała o przyjaźni, miłości i przemijaniu. Bohaterami etiudy były Bałwanki ulepione z prawdziwego ciasta wprost na oczach widzów.
Na otarcie łez wzruszenia wszyscy widzowie otrzymali przepyszne, upieczone przez naszą kuchnię – ciasteczkowe Bałwanki – mniam!!
Kolejny jubileusz naszego przedszkola już tuż, tuż!