ZAPISY NA DYŻUR WAKACYJNY W ROKU 2024

Informujemy, że Przedszkole Nr 16 będzie pełniło dyżur wakacyjny wyłącznie dla wychowanków naszego przedszkola     w terminie  od  01.07.2024 r.  do 09.08.2024 r.

Placówka dysponować będzie 150 miejscami + miejsca z listy rezerwowej.

O przyjęciu na dyżur będzie decydować praca obojga rodziców, kolejność zgłoszeń.

Zapisy na dyżur będą prowadzone wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę internetową przedszkola:   www.p16.zory.pl / zapisy.zory.pl

Otwarcie formularza zgłoszeniowego nastąpi: 06.05.2024 r. o godz. 7:00

TERMIN ZAPISU: od  06.05.2024 r. (poniedziałek) od godz. 7:00 do 10.05.2024 r. (piątek)      do godz.14:00 lub do wyczerpania miejsc.

W celu zapisania dziecka na dyżur należy wypełnić formularz zgłoszenia znajdujący się na naszej stronie, podając: imię i nazwisko dziecka, PESEL, termin od-do, e-mail rodzica/opiekuna, informacje o pracy rodziców, nazwę grupy do jakiej obecnie uczęszcza dziecko, godziny pobytu dziecka w przedszkolu, telefon kontaktowy.

Informujemy, że w okresie dyżuru wakacyjnego będą organizowane grupy mieszane prowadzone przez nauczycieli naszego przedszkola, ale niekoniecznie prowadzących daną grupę w czasie roku szkolnego.

Prosimy rodziców o przemyślaną deklarację pobytu dziecka w przedszkolu podczas dyżuru wakacyjnego.

Brak usprawiedliwienia nieobecności dziecka w okresie dyżuru wakacyjnego będzie skutkowało skreśleniem z listy.

Wyniki ogólnopolskiego konkursu „Jestem dobrym kolegą i koleżanką”

Do konkursu zgłoszono  25 prac z całej Polski.

 

Skład komisji rozstrzygającej konkurs:

– Pani Ewelina Staniszewska  – koordynator konkursu, nauczyciel  Przedszkola nr16 w Żorach,

– Pani Barbara Ganiek – koordynator konkursu, nauczyciel  Przedszkola nr16 w Żorach,

– Pani  Marta Kąkol – koordynator konkursu, nauczyciel  Przedszkola nr16 w Żorach,

 

Jury postanowiło nagrodzić następujące prace:

 

5 LATKI

I miejsce

 

WIKTORIA  W.

 

PRZEDSZKOLE  NR 22  Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  im. JANA BRZECHWY  W ŻORACH

 

 

II miejsce

 

ZOFIA D.

 

PUBLICZNE  PRZEDSZKOLE NR 19 im.MISIA USZATKA W PILE

 

 

III miejsce

 

ZOFIA S..

 

PRZEDSZKOLE  NR 175  W  WARSZAWIE

 

WYRÓŻNIENIE:

 

AGATA G.

 

PRZEDSZKOLE NR 16 W ŻORACH

 

6 LATKI

 

I miejsce

 

PATRYK Ł..

 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE  NR 2  im.KUBUSIA  PUCHATKA W BIAŁOBRZEGACH

 

II miejsce

 

SARA S.

 

PRZEDSZKOLE  NR 22  Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  im. JANA BRZECHWY  W ŻORACH

 

 

III miejsce

 

AMELKA M.

 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE  NR 2  im.KUBUSIA PUCHATKA W BIAŁOBRZEGACH

 

 

WYRÓŻNIENIE:

 

KORNELIA D.

 

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 11 W  PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

 

 

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM DZIECIOM ZA UDZIAŁ W  KONKURSIE.

LAUREATOM  I  ICH OPIEKUNOM  SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

 

PODZIĘKOWANIA ,DYPLOMY  I NAGRODY  DLA ZWYCIĘZCÓW  PRZEŚLEMY POCZTĄ . DO POŁOWY MARCA.

DYPLOMY ZA UDZIAŁ W KONKURSIE  ORAZ PODZIĘKOWANIA DLA OPIEKUNÓW  WYŚLEMY POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ   DO KOŃCA MARCA.

NABÓR DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Nabór dzieci na wolne miejsca w żorskich przedszkolach odbywać się będzie w formie elektronicznej w dniach

od 18 marca 2024 r. godz. 800

do 29 marca 2024 r.  godz. 1500.

 

Rodzice kandydatów wypełniają wniosek logując się na stronę

www.zory.przedszkola.vnabor.pl

i postępując zgodnie z przewodnikiem dla rodziców i opiekunów.

 

Otwarcie strony dla rodziców nastąpi

18.03.2024 r. o godz. 800.

 

Wypełniony wniosek należy wydrukować i przynieść do kancelarii przedszkola w godzinach 730 – 1600.

 

 INFORMACJA DLA RODZICÓW

Informacja dla rodziców dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w Przedszkolu Nr 16 w roku 2024/2025

 

Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2023/2024 do przedszkola zobowiązani są do złożenia w placówce pisemnej:

 

w przedszkolu prowadzonym przez miasto Żory”

lub

przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez miasto Żory”.

 

Termin składania wyżej wymienionych deklaracji: 

od 29 lutego 2024 r.  godz. 800 

do  08 marca 2023 r.  godz. 1500.

 

W przypadku niezłożenia deklaracji w tym terminie dziecko nie będzie mogło kontynuować edukacji przedszkolnej w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2024/2025.

 

Formularze „Deklaracji…” można pobrać:

 • ze strony p16.zory.pl
 • u nauczycielek poszczególnych grup.

  

Wypełnione „Deklaracje…” należy oddać nauczycielkom grupy, do której dziecko uczęszcza w bieżącym roku szkolnym.

Europejski Dzień Sportu

Europejski Dzień Sportu- 29.09.2023
Przedszkole nr 16 Żory

Bo ćwiczenia ważna rzecz, a lenistwu mówcie precz!- takie hasło towarzyszyło przedszkolakom z Przedszkola nr 16 podczas Europejskiego Dnia Sportu. Do udziału włączyły się wszystkie grupy przedszkolne. Maluszki aktywnie spędzały dzień bawiąc się chustą Klanza, naśladując zwierzęta, korzystając z magicznej kostki, brały udział w muzycznym aerobiku. Dzieci chętnie uczestniczyły w zabawach bieżnych i skocznych. Dzieci podczas zabaw korzystały z krążków oraz woreczków. Jedna z grup zdobyła medal „dzielnego przedszkolaka” .
W grupach starszych dzieci pokonywały tory przeszkód – również na świeżym powietrzu. Dzieci brały udział w wyścigach (również na bieżni), drużynowo rywalizowali przechodząc przez tunel. Dzieci wykazały się również kreatywnością w wymyślaniu własnych ćwiczeń. Przedszkolaki brały udział w grach zespołowych jak piłka nożna, czy zbijak.

Zapisy na listę rezerwową 2023/2024

Dokumenty do pobrania

WAŻNE!!!

Prosimy rodziców o dostarczenie niżej podanych dokumentów:

 • upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola – pobierz
 • 2 egzemplarze porozumienia o świadczeniu usług przedszkolnych (grupa żywieniowa) – pobierz
 • 2 egzemplarze porozumienia o świadczeniu usług przedszkolnych (grupa bez żywienia) – pobierz

Wypełnione dokumenty należy dostarczyć w dniu zebrania rodziców z dyrektorem i wychowawcą grupy wg podanego harmonogramu

Istnieje możliwość pobrania w/w dokumentów w przedszkolu.

Oferta ubezpieczeń

wkrótce więcej ofert

INFORMACJE ROK SZKOLNY 2023/24

Ważne informacje dotyczące organizacji pracy przedszkola           w roku szkolnym 2023/2024

 

 • Dokumenty: prosimy o złożenie w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu: porozumienie o świadczeniu usług przedszkolnych (w dwóch egzemplarzach, podpisane przez obojga rodziców); upoważnienia do odbioru dziecka – dostarczyć na dniu otwartym lub pierwszego dnia pobytu dziecka          w p-lu; zgody na pomiar temperatury; zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dziecka; zgody na dokonywanie przeglądów higienicznych; informacje o istotnych danych o stanie zdrowia dziecka, uczulenia, alergie; wniosek o udział dziecka w zajęciach religii (dzieci 5-6 letnie).
 • Kontakt rodziców z nauczycielami: dziennik elektroniczny; platforma Microsoft Teams; kontakty indywidualne w wyznaczonych terminach.
  • Ubezpieczenie dobrowolne – oferty – strona internetowa.
  • Prosimy o przestrzeganie ramowego rozkładu dnia: schodzenie się dzieci do przedszkola do godz. 8:20; śniadanie: 8:30; zajęcia wychowawczo – dydaktyczne; obiad: 11:30; zajęcia popołudniowe;  podwieczorek: 14:00:
  • Prosimy o przestrzeganie przyprowadzania i odbierania dzieci w godzinach zawartych w harmonogramie dnia: rano do godz. 8:20; odbiór dzieci od godz. 14:20 po podwieczorku.
  • Język angielski: grupy starsze 5-6 latki 2 x w tygodniu po 0,5 godz.; grupy młodsze 3- 4 latki 2x 15 min.
  • Religia; 5 – 6 latki na wniosek rodziców/ prawnych opiekunów.
  • Rada Rodziców – po 1 przedstawicielu z grupy; pierwsze zebranie RR do 15.09.2023 r.
  • Corocznie organizowany jest Tydzień Dziecka – dobrowolne wpłaty: kiermasz bożonarodzeniowy, wielkanocny, Dzień Rodziny.
  • Dobrowolne składki na Radę Rodziców, które wspomagają działalność statutową – 70 zł (w I i II półroczu) – skarbnik grupy wpłaca na konto bankowe Rady Rodziców.
  • Teatrzyki, koncerty: co 2-gi miesiąc od października stacjonarnie oraz online, informacje o terminie  będą wywieszone na drzwiach sal, do których uczęszczają dzieci oraz na drzwiach wejściowych.
  • Przedszkole zapewnia dziecku: bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie; opłata za jedną godzinę zajęć w przedszkolu dziecka w wieku do 5 lat w zakresie przekraczającym bezpłatny wymiar nauczania, wychowania i opieki wynosi 1,30 zł – porozumienie o świadczeniu usług przedszkolnych.
  • Obowiązuje elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu: elektroniczny system rejestruje czas pobytu dziecka w placówce za pomocą czytnika i indywidualnych kart zbliżeniowych – porozumienie o świadczeniu usług przedszkolnych.
  • W celu ewidencji obecności i rozliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu,  rodzice (opiekunowie prawni)  zobowiązani są do codziennego  rejestrowania „wejścia” i „wyjścia” dziecka z przedszkola – porozumienie o świadczeniu usług przedszkolnych.
  • Brak elektronicznego zarejestrowania wejścia/wyjścia dziecka, wiąże się z naliczeniem odpłatności za dany dzień wg maksymalnej liczby godzin pracy przedszkola (od 6:00 do 16:30) – z odliczeniem 5 godzin bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu – porozumienie o świadczeniu usług przedszkolnych.
  • Na podstawie zarejestrowania obecności dziecka, automatycznie naliczana jest odpłatność za żywienie – porozumienie o świadczeniu usług przedszkolnych.
  • Porozumienia z rodzicami a przedszkolem: wypełniamy w 2 egzemplarzach i dostarczamy w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu; 1 egzemplarz podpisany przez dyrektora wraca do rodziców; prosimy o uważne przeczytanie treści porozumienia.
  • Opłata za posiłki – 10,00 zł.
  • Zgodnie z uchwałą RM – dzieci 6 letnie; rocznik 2017  – odpłatność tylko za żywienie.
  • Rodzice, osoby upoważnione do odbioru dziecka będą legitymowani, prosimy być przygotowanym na taką ewentualność.
  • Prosimy umawiać się na rozmowę z nauczycielami, gdy jest taka potrzeba.
  • Problemy zgłaszać nauczycielowi, a w dalszej kolejności, gdy sytuacja tego wymaga umówić telefonicznie spotkanie z
  • Zgłaszać na bieżąco: zmianę numerów telefonów, adresów.
  • Ubierać dzieci na „na cebulkę”– w salach jest ciepło.
  • Dostosować ubiór do pory roku i temperatury; dzieci wychodzą na podwórko i powinny mieć odpowiedni ubiór.
  • Zdjęcia – zgodnie z wynikami ankiet – zdjęcia wykonujemy wszystkim dzieciom, a o zakupie decydują rodzice.
  • Dyżur letni w roku szkolnym 2023/24od 01.07.2024 r. do 09.08.2024 r.; zapisy: maj/czerwiec (forma zapisu i dokładny termin będzie podany). Każde przedszkole w Żorach dyżuruje 6 tygodni w różnych terminach.
  • W roku szkolnym 2022/2023 przedszkole dyżurowało od 01.07.2022 r. do 11.08.2022 r. tylko dla swoich wychowanków.
  • Zasady funkcjonowania przedszkola w okresie letnim w okresie dyżuru w roku szkolnym 2023/2024 zostaną przekazane w późniejszym terminie.
 • PLAC MANEWROWY (parking) – prosimy rodziców o rozwagę przyjeżdżając przed budynek przedszkola; postawiliśmy znaki drogowe: STOP, ograniczenie prędkości oraz progi zwalniające.
  • Uwaga Rodzice: wjeżdżamy na teren przedszkola z dużą rozwagą, z ograniczona prędkością; zwracamy uwagę na osoby i dzieci wychodzące z budynku!
  • Czytamy informacje na drzwiach sal, w holu.
  • W następnym roku szkolnym 2024/2025 do sal przedszkolnych w budynku SP 15 przechodzą w kolejności – MUCHOMORKI (obecne 5 latki), ŚWIETLIKI (obecne 5 latki) oraz kolejne najstarsze grupy SARENKI obecne (4-5 latki) oraz MISIE (obecne 4-5 latki).

 

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ I DNI OTWARTYCH

25.08.2023 tj. piątek– zebrania z rodzicami / sala teatralna

 • 15:30 – Pszczółki, Delfinki, Misie
 • 17:30 – Świetliki; Muchomorki; 4-5 latki ( nowa grupa)

28.08.2023 tj. poniedziałek

 • Zebrania z rodzicami w głównym budynku p-la : nowe grupy godz. 16:30:
  3 latki A, 3 latki B, 3-latki C
 • Zebrania z rodzicami w ZS nr3 na os. Sikorskiego: godz. 14:30 grupy bez żywienia:
  Myszki ( 5-6 latki) , Motylki ( 3-4 latki )
 • Dni otwarte w budynku SP 15 w godz. od 16:00 do 17:00  dla nowo przyjętych dzieci z grup: Wiolinki, Ośmiorniczki, Skrzaty, Tygryski

  29.08.2023 tj. wtorek 

 • Zebranie z rodzicami w budynku SP-1516:00  na os. Sikorskiego  grupy: Wiolinki, Ośmiorniczki, Skrzaty, Tygryski
 • Dni otwarte dla nowo przyjętych dzieci od 15:30 do 17:30 : Główny budynek p-la na os. Sikorskiego : grupy:   3 latki A,  3latki B,  3-latki C oraz z grup: Świetliki, Muchomorki, 4-5 latki (nowa), Pszczółki, Delfinki
 • Dni otwarte dla nowo przyjętych dzieci w budynku ZS nr 3 na os. Sikorskiego – grupy bez żywienia od godz. 14:00 do 16:00 : Motylki ( 3-4 latki)  i Myszki (5-6 latki)

Listy z podziałem na grupy będą umieszczone wewnątrz głównego budynku przedszkola           od 22 sierpnia (wtorek)

Rodzice nowo przyjętych dzieci zostaną poinformowani do jakiej grupy będą uczęszczać wychowankowie przedszkola w roku szkolnym 2023/24.

 

Akcja sadzonki