Gdzie mieszkają bakterie?

Grupa: „Gwiazdki”, obejrzała film edukacyjny:” Gdzie mieszkają bakterie?”, rozmawialiśmy nt. dbania o higienę, myliśmy ręce wg pokazu nauczyciela . Kolorowaliśmy także obrazki dotyczące wirusów.