• Grupa 3-latki B Serduszka

    Nauczyciele prowadzący: Barbara Ganiek, Alicja Krusberska-Kapias

Do grupy SERDUSZKA uczęszcza 25 dzieci- 12 chłopców i 13 dziewczynek. Dzieci są bardzo dzielne, świetnie radzą sobie w czynnościach samoobsługowych, aktywnie biorą udział w organizowanych zajęciach. Lubią układać puzzle, rysować, konstruować oraz bawić się przy muzyce.

Komunikaty Nauczyciela

    L U T Y

  1. Bezpiecznie bawimy się podczas ferii zimowych

– wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa

i rozsądku podczas zabaw zimowych

– rozumienie konieczności wybierania   bezpiecznych miejsc podczas zabawy

– próba oceny zachowania swojego

i innych osób

– rozwijanie mowy

– rozwijanie orientacji przestrzennej

– umuzykalnianie dzieci

– rozwijanie sprawności manualnej

  1. Pomagamy ptakom przetrwać zimę

– poszerzanie wiedzy dotyczącej żywienia        zwierząt zimą

– rozwijanie mowy

– poznawanie sposobów pomagania ptakom

– rozwijanie sprawności ruchowej

– wyrabianie opiekuńczego stosunku do ptaków

– wzbogacanie słownictwa

– rozwijanie postaw proekologicznych

– uwrażliwianie na potrzeby ptaków (zwłaszcza zimą)

– poznawanie wyglądu wybranych ptaków

 

  1. Jesteśmy sprawni ruchowo.

– rozwijanie sprawności ruchowej

– zachęcanie do ruchu podczas różnych zabaw ruchowych

– poznanie sprzętów sportowych i nauka bezpiecznego korzystania z nich

– integrowanie się z rówieśnikami podczas wspólnych zabaw ruchowych

 

  1. Segregujemy śmieci. 

– kształtowanie świadomości ekologicznej

– utrwalenie znajomości kolorów pojemników    używanych do segregacji odpadów

– rozwijanie umiejętności matematycznych

– rozwijanie sprawności ruchowej

– zdobywanie informacji na temat wyglądu

i przeznaczenia koszy na śmieci

– rozwijanie umiejętności manualnych

Szczegółowy rozkład dnia dla grupy dzieci 3  letnich „Serduszka”

Oddział czynny od 7.00-16.30

Pora Godziny Czynności
Ranek 700-730 schodzenie się dzieci z grup : „Serduszka” ,„Misie”, „Liski”, „Sarenki”, rozmowy indywidualne z dziećmi, zabawy  dowolne wybraną zabawką wg.zainteresowań dzieci
730-830  swobodne zabawy dzieci  rozwijające własną aktywność, zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela, ćwiczenia rozwijające kompetencje językowe i komunikacyjne oraz usprawniające narządy mowy , praca indywidualna i w małych zespołach rozwijająca zainteresowania oraz wspomagająca rozwój dziecka, prace porządkowe na sygnał muzyczny „Już zabawki odkładamy..”, zabawy ruchowe poranne
830-900 zabiegi higieniczne (przed i po posiłku), śniadanie
Działania do

południa

900-1000 zajęcia wychowawczo-dydaktyczne  realizowane według wybranych programów wychowania przedszkolnego, zabawy dowolne

język angielski   9.15 -9. 30  (wtorek i czwartek)

1000-1015 zabiegi higieniczne (przed  i po posiłku), II śniadanie
1015-1110 czynności samoobsługowe w szatni, gry i zabawy ruchowe w ogrodzie – organizowane i swobodne , spacery i wycieczki poza teren placówki, obserwacje przyrodnicze,  (w razie niepogody: gry i zabawy ruchowe w sali , zabawy muzyczno-ruchowe ze śpiewem , zabawy dowolne )
1110-1120 czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne
1120-1200 zabiegi higieniczne (przed i po posiłku), obiad, przygotowania do leżakowania
1200-1330 Odpoczynek – słuchanie: bajek opowiadanych lub czytanych przez nauczycielkę, kołysanek, muzyki klasycznej, instrumentalnej
Działania popołudniowe 1330-1430 czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne, zabiegi higieniczne (przed i po posiłku), podwieczorek
1430- 1530 zabawy kołowe integrujące grupę,  zabawy muzyczno- ruchowe,  zabawy dowolne według własnych zainteresowań, zabawy wyciszające przy stoliku,  praca indywidualna, karmienie rybek ,ćwiczenia grafomotoryczne, zabawy i gry dydaktyczne w małych zespołach, zabawy inspirowane przez nauczyciela , wykonywanie prac na konkursy plastyczne , głośne czytanie, czynności porządkowe w kącikach, rozchodzenie się dzieci z sali własnej
1530- 1600 Schodzenie się dzieci z grupy : „Liski” kontakty indywidualne z dziećmi podczas rozchodzenia się, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy organizowane przy niewielkim udziale nauczyciela, prace porządkowe w sali zabaw.
1600- 1630 Schodzenie się dzieci z sali Gwiazdek, kontakty indywidualne z dziećmi podczas rozchodzenia się, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, prace porządkowe w sali zabaw.

Wiadomość do Nauczyciela

Piosenki i Wiersze

„MAŁE SERDUSZKO” piosenka

MAŁE SERDUSZKO A MIŁOŚĆ WIELKA JEST

MAŁE SERDUSZKO DLA CIEBIE BIJE TEŻ

MAŁE SERDUSZKO POKOCHAJ JE I TY

BO TO MAŁE SERDUSZKO KOCHA CIĘ

Skip to content