WYNIKI KONKURSU – STWÓRZMY KSIĄŻKĘ RAZEM – MAMA SŁOWA, JA OBRAZEK

Wyniki  przedszkolnego konkursu plastyczno-literackiego dla dzieci i ich rodziców

Celem konkursu było:

  • rozwijanie zdolności literacko- plastycznych
  • wzmacnianie relacji rodzinnych poprzez wspólne wykonywanie zadania konkursowego
  • wykonanie pracy literacko-plastycznej (książeczki) o tematyce dowolnej

 

Do konkursu zgłoszono 10 prac (książeczek).

 

 Skład komisji rozstrzygającej konkurs:

– Pani Maria Elżbieciak-  wicedyrektor  Przedszkola nr16 w Żorach,

– Pani Ewelina Staniszewska  – koordynator konkursu, nauczyciel  Przedszkola nr16 w Żorach,

– Pani Barbara Ganiek – koordynator konkursu, nauczyciel  Przedszkola nr16 w Żorach,

– Pani Marlena Drobczyk – koordynator konkursu, nauczyciel  Przedszkola nr16 w Żorach,

 

Jury postanowiło nagrodzić następujące prace:

 

I miejsce

 

NELA  JANOSZEK   WRAZ Z MAMĄ  –   GRUPA KACZUSZKI

 

NATALIA  JASKÓŁKA  WRAZ Z MAMĄ  – GRUPA ANIOŁKI

 

 

II miejsce

 

MICHALINA GORZAWSKA WRAZ Z MAMĄ –  GRUPA KACZUSZKI

 

III miejsce

 

HELENA KOŁODZIEJCZYK WRAZ Z MAMĄ   -GRUPA KACZUSZKI

 

 

WYRÓŻNIENIA

 

 

HELENA PERLAK  WRAZ Z BRATEM  – GRUPA GWIAZDKI

 

MICHAŁ SKOWROŃSKI WRAZ Z MAMĄ – GRUPA  ANIOŁKI

 

MARTA BOJDA WRAZ Z MAMĄ – GRUPA KACZUSZKI

 

ADAM MRÓZEK WRAZ Z RODZINĄ- GRUPA KACZUSZKI

 

FILIP KOŚCIUK WRAZ Z MAMĄ – GRUPA GWIAZDKI

 

MARTA BALIŃSKA WRAZ Z MAMĄ – GRUPA GWIAZDKI

 

 

 

DZIĘKUJEMY  DZIECIOM I ICH RODZICOM

ZA UDZIAŁ W KONKURSIE I WYKONANIE PIĘKNYCH  KSIĄŻECZEK.

LAUREATOM   SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

 

DYPLOMY  I  NAGRODY  DLA ZWYCIĘZCÓW  WRĘCZYMY OSOBIŚCIE W NAJBLIŻSZYM CZASIE.

 

NAGRODY ZAKUPIONO MIN. Z DOTACJI  POZYSKANEJ  W RAMACH  UDZIAŁU  NASZEJ  PLACÓWKI W

„NARODOWYM PROGRAMIE ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0. NA LATA 2021-2025”