V Miejski Konkurs Plastyczny “Maska Karnawałowa”

W V Miejskim Konkursie Plastycznym „Maska Karnawałowa” wzięło udział 25 dzieci z żorskich przedszkoli. Były to dzieci w wieku 5 i 6 lat. Przygotowane prace były wykonane różnymi technikami plastycznymi, bardzo kreatywne i różnorodne. Jury oceniając prace wzięło pod uwagę przede wszystkim stopień samodzielnego wykonania maski oraz kreatywność i oryginalność pracy.

Wśród NAGRODZONYCH znaleźli się:

I miejsce – Tymoteusz Korianowicz   P-23, nauczyciel: Paulina Ilnicka

II miejsce – Natalia Sołtysik P –16, nauczyciel: Joanna Zagermann i Teresa Włodarska

III miejsce – Laura Szewc P-16, nauczyciel: Katarzyna Szotowicz

W Y R Ó Ż N I E N I A

Tetla Hanna – P-13, nauczyciel: Sabina Przymusińska

Zaskórska Wiktoria – P-23, nauczyciel: Paulina Ilnicka

Zielonka Magdalena – P-17, nauczyciel: Agnieszka Kłopeć

Wszystkim Uczestnikom dziękujemy za zainteresowanie konkursem. Nauczycielom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i mobilizację swoich podopiecznych do aktywnego udziału. Zaś Nagrodzonym i Wyróżnionym bardzo gratulujemy. Nagrodzone i wyróżnione maski można podziwiać na wystawie pokonkursowej w placówce organizatora konkursu. Nagrody zostaną dostarczone w najbliższym czasie.

DZIĘKUJEMY za udział!

Organizatorki: Beata Kupisz, Emilia Ciołek