„BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK – TO JA” KONKURS

Zapraszamy do udziału w Międzygrupowym konkursie literacko- plastycznym dla dzieci i rodziców.

Cele konkursu:
• Promowanie bezpiecznego stylu życia.
• Promowanie twórczości dziecięcej.
• Rozwijanie wyobraźni, aktywności literackiej i plastycznej.

Regulamin konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 3,4,5,6 letnich uczęszczających do przedszkola nr 16 im. Cz. Janczarskiego w Żorach oraz ich rodziców.
2. Tematem konkursu jest napisanie krótkiego wiersza na temat bezpieczeństwa z pomocą rodzica oraz dołączenie do tego ilustracji.
3. Format A4, technika dowolna, ilość prac z każdej grupy: 4
4. Prace należy dostarczyć do grupy: „Gwiazdki” do 25 marca.
5. Każda praca powinna być opatrzona w metryczkę umieszczoną z tyłu pracy plastycznej zawierającą:
imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, nazwa grupy, do której uczęszcza. Imię i nazwisko rodzica pod kierunkiem, którego została wykonana praca oraz tytuł wiersza.
6. Każda praca musi być połączona z wierszem (spinacz)
7. Kryteria oceny:
– ujęcie tematu, pomysłowość, walory artystyczne.
8. Przewidywane są nagrody za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia.
9. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 15 kwietnia .
10. Wręczenie nagród nastąpi 20 kwietnia.
11. Udział w konkursie jest jednorazowy z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych dzieci i opiekunów.
12. Prace przechodzą na własność organizatora.

Osoby odpowiedzialne: Bogumiła Sitek, Dajana Jabłońska