Metoda Ruchu Rozwijającego

Zajęcia metodą W. Sherborne u Misiów

Metoda Weroniki Sherborne, zwana Metodą Ruchu Rozwijającego ma za zadanie zaspokojenie naturalnych potrzeb dziecka, dotyczących kontaktów z dorosłymi. Jest to metoda ogólnorozwojowa pozwalająca dziecku rozwijać świadomość własnego „ja”, a zarazem metoda diagnostyczna i terapeutyczna.

Ruch rozwijający – Ośmiorniczki

1. Wykonujemy skłony. Komu się uda?
2. Tupiemy palcami.
3. Witamy się wszyscy bardzo blisko.
4. Robimy obroty na brzuszkach.
5. Będziemy robić obroty.
6. Plecy do pleców – mocujemy się.
7. Mocowania ciąg dalszy – ale jest zabawa!
8. Zabawy ciąg dalszy!
9. Robimy masażyki – „Dzik jest dziki…”
10. Pchamy osobę, która siedzi przed nami.