ZAPISY DZIECI NA DYŻUR WAKACYJNY W 2023 ROKU.

Informujemy, że Przedszkole Nr 16 będzie pełniło dyżur wakacyjny wyłącznie dla wychowanków naszego przedszkola w terminie  od  01.07.2023r.  do  11.08.2023 r.

Placówka dysponować będzie 150 miejscami.

O przyjęciu na dyżur będzie decydować praca obojga rodziców, kolejność zgłoszeń.

Zapisy na dyżur będą prowadzone wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę internetową przedszkola:   www.p16.zory.pl

Otwarcie formularza zgłoszeniowego nastąpi: 04.05.2023 r. o godz. 7:00

TERMIN ZAPISU: od  04.05.2023 r. ( czwartek ) od godz. 7:00 do 12.05.2023 r. (piątek)      do godz.14:00 lub do wyczerpania miejsc.

W celu zapisania dziecka na dyżur należy wypełnić formularz zgłoszenia znajdujący się na naszej stronie

podając: imię i nazwisko dziecka, PESEL, termin od-do, e-mail rodzica/opiekuna, informacje o pracy rodziców, nazwę grupy do jakiej obecnie uczęszcza dziecko, godziny pobytu dziecka w przedszkolu, telefon kontaktowy.

Informujemy, że w okresie dyżuru wakacyjnego będą organizowane grupy mieszane prowadzone przez nauczycieli naszego przedszkola, ale niekoniecznie prowadzących daną grupę w czasie roku szkolnego.

Prosimy rodziców o przemyślaną deklarację pobytu dziecka w przedszkolu podczas dyżuru wakacyjnego.

Brak usprawiedliwienia nieobecności dziecka w okresie dyżuru wakacyjnego będzie skutkowało skreśleniem z listy.

w tym miejscu pojawi się formularz dokładnie 4 maja 2023 roku o godzinie 7:00
tygodniDniGodzinMinutSekund