„Wirusoochrona” w „Kaczuszkach”

Nasza grupa wzięła udział w kolejnej akcji informacyjno-edukacyjnej
pod tytułem „Wirusoochrona”. Głównym jej celem była: promocja podstawowych zasad higieny osobistej wśród dzieci oraz zwrócenie uwagi na znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów. W ramach tej inicjatywy dzieci obejrzały film edukacyjny „Wirusy i bakterie”, wykonały pracę plastyczną „Jak wygląda wirus”, kolorowały kolorowanki zgodne z tematem, przypomniały sobie o etapach właściwego mycia dłoni, słuchały różnorodnych bajek czytanych przez nauczyciela o powyższej tematyce.