Zajęcia sportowe w SP15

W dniu 7.03.2022 nasza grupa wzięła udział w zajęciach przygotowanych przez p. Teresę nauczycielkę zajęć wychowania fizycznego w SP-15. Dzieci były bardzo zadowolone z możliwości ćwiczenia na sali gimnastycznej. Ćwiczenia były ciekawymi zabawami, pojawił się element rywalizacji, jednak dzieci stosowały się do zasad fair-play.