Wrzesień u Aniołków

Wrzesień był miesiącem, w którym dzieci adoptowały się do nowego otoczenia. Adaptacja przebiegała sprawnie, w atmosferze radości oraz wsparcia. Dzieci poznały nową salę, zabawki, nowych kolegów i koleżanki oraz panie. Przez ten czas dzieci nauczyły się dbać o zabawki oraz współdziałać w zabawie . Poznały również zasady zawarte w kodeksie grupowym i starały się do nich stosować. Wspólnie z rodzicami uczestniczyły w spotkaniu integracyjnym na działkach osiedlowych „Bratek”. Brały udział w zabawach muzyczno-ruchowych, wykonały pięknego liska oraz częstowały się przygotowanymi przysmakami . Dziękujemy Paniom kucharkom z naszego przedszkola, za przygotowane potrawy. Dzieci często uczestniczyły również w zabawach w ogrodzie przedszkolnym, dzięki czemu poznały zasady korzystania z placu zabaw oraz ze ścieżki edukacyjnej Misia Uszatka.. Wrzesień to także miesiąc, w którym chłopcy mieli swoje święto- z tej okazji wszystkie dziewczynki i panie złożyły im życzenia i wręczyły dyplomy „Super chłopaka”.