SERDECZNA KARTECZKA DLA PRACOWNIKÓW OŚWIATY

W ramach projektu ogólnopolskiego „Serdeczna karteczka” grupa „Kaczuszki” podarowała swoją pierwszą kartkę okolicznościową Dyrekcji, Nauczycielom i wszystkim pracownikom SP 13 w Żorach. Celem projektu jest wykonanie kartek okolicznościowych, dzięki którym kształtujemy w dziecku postawy społeczne. Kartki są przekazem życzliwości, empatii, szacunku. Poprzez pokazywanie różnych technik rozwijamy aktywność twórczą i kreatywną dziecka.