Ramowy rozkład dnia dla grup bezżywieniowych

 

 

Pora Godziny Czynności
 

Ranek

 

800-845 Kontakty indywidualne z dziećmi podczas schodzenia się, swobodne zabawy przy niewielkim udziale nauczycielki, zabawy tematyczne, zabawy muzyczno-ruchowe, zajęcia wyrównawczo-stymulujące, zabawy i ćwiczenia utrwalające, pomoc w przygotowaniu sali do zajęć głównych, zabawy organizowane w małych zespołach, prace porządkowe, zabawy integrujące grupę,
845-900 zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne, czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne,
900-930 zabiegi higieniczne (przed i po posiłku)

·        śniadanie,

Działania dopołudniowe 930-1030 zajęcia wychowawczo-dydaktyczne w salach zabaw lub w ogrodzie realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, zabawy dowolne,
1030-1130 czynności samoobsługowe w szatni, spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze prace porządkowe w ogrodzie ze szczególnym uwzględnieniem „Ścieżki ekologicznej Misia Uszatka”, zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie (w razie niepogody: gry i zabawy ruchowe, ruchowo-muzyczne w sali, zabawy dowolne w sali zabaw, swobodne zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela), religia: wtorek i czwartek,
1130-1200 zabiegi higieniczne (przed  i po posiłku),

·        II śniadanie,

Działania popołudniowe 1200-1300 zajęcia o charakterze relaksacyjnym, zabawy i ćwiczenia utrwalające, zabawy wspomagające indywidualny rozwój dziecka (indywidualne lub w małych zespołach), zabawy integrujące grupę, zabawy tematyczne, zabawy dowolne wg własnych zainteresowań, swobodne zabawy przy niewielkim udziale nauczycielki, prace porządkowe, rozchodzenie się z sal własnych,
1300-1430 zabawy muzyczno-ruchowe, słuchanie bajek, opowiadań, „głośne czytanie”, gry i zabawy dydaktyczne, praca wyrównawczo-stymulacyjna, zabawy i ćwiczenia utrwalające, wspólne urządzanie wystaw, dokończenie rozpoczętych prac plastyczno-technicznych, prace porządkowe, rozchodzenie się z sali zbiorczej.

 

Ramowy rozkład dnia dla grup żywieniowych

 

Pora Godziny Czynności
 

Ranek

 

600-700 schodzenie się dzieci w sali zbiorczej –  swobodne zabawy dzieci rozwijające własną aktywność, rozmowy indywidualne lub zespołowe, zabawy zainspirowane przez nauczycielkę, zabawy integrujące grupę,
700-730 schodzenie się dzieci w grupach zbiorczych – zabawy dowolne, rozmowy indywidualne lub zespołowe,
730-800 schodzenie się dzieci w grupach własnych, kontakty indywidualne, rozmowy podczas schodzenia się, swobodne zabawy dzieci rozwijające własną aktywność, zabawy przy niewielkim udziale nauczycielki, zabawy organizowane w małych grupach, praca indywidualna i w małych zespołach rozwijająca zainteresowania, wspomagająca rozwój dziecka, przygotowanie pomocy do późniejszych zajęć, prace porządkowe,
800-830 zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne, czynności opiekuńcze,

samoobsługowe, organizacyjne,

830-900 zabiegi higieniczne (przed i po posiłku)

  • śniadanie,
Działania dopołudniowe 900-1000 zajęcia wychowawczo-dydaktyczne w salach zabaw lub (przy sprzyjającej pogodzie i niskim zanieczyszczeniu powietrza) poza salą zabaw, realizowane według wybranych programów wychowania przedszkolnego, zabawy dowolne,
1000-1015 zabiegi higieniczne (przed  i po posiłku),

  • II śniadanie,
1015-1110 czynności samoobsługowe w szatni, zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie, spacery, wycieczki, gry i zabawy ruchowe w ogrodzie, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem „Ścieżki ekologicznej Misia Uszatka” (w razie niepogody: gry i zabawy ruchowe, ruchowo-muzyczne w sali, zabawy dowolne w sali zabaw, swobodne zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela),
1110-1120 czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne,
1120-1200 zabiegi higieniczne (przed i po posiłku), obiad,
1200-1330 Grupy młodsze:

odpoczynek – słuchanie: bajek opowiadanych lub czytanych przez nauczycielkę, kołysanek, muzyki klasycznej.

Grupy starsze:

ćwiczenia relaksacyjne, „głośne czytanie”, zajęcia i zabawy w ogrodzie- w razie niepogody: zabawy i ćwiczenia ruchowe w sali, dowolna działalność dzieci, swobodne zabawy rozwijające własną aktywność i zainteresowania dzieci, realizacja pomysłów dot. urządzenia sali, współorganizacja wystaw prac dzieci, zabawy tematyczne, zabawy mające na celu wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, zabawy i ćwiczenia utrwalające, religia- w budynku SP-15: wtorek i czwartek,  w budynku głównym: środa i piątek,

 

Działania popołudniowe

1330-1430 czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne, zabiegi higieniczne (przed i po posiłku), podwieczorek,
1430-1530 rozchodzenie się dzieci z sal własnych lub z ogrodu, zabawy dowolne według własnych zainteresowań, zabawy i gry dydaktyczne w małych zespołach, zabawy inspirowane przez nauczyciela, praca indywidualna wyrównawczo-stymulująca, praca z dzieckiem zdolnym, dokończenie rozpoczętych w ciągu dnia prac, udział dzieci w organizacji wystaw, prace porządkowe w sali zabaw,
1530-1600 rozchodzenie się dzieci z sal zbiorczych, zabawy dowolne, „głośne czytanie”,
1600-1630 rozchodzenie się dzieci z sali zbiorczej, kontakty indywidualne z dziećmi podczas rozchodzenia się, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy organizowane przy niewielkim udziale nauczyciela, prace porządkowe w sali zabaw.