Zabawy ruchowe z torem przeszkód

Niedawno na zajęciach stworzyliśmy tor przeszkód, wykonywaliśmy różne zadania m.im Trafianie piłką do celu, skakanie obunóż, chodzenie po kolczastych jeżykach. Podobała mam się ta forma ćwiczeń.

Przechodzenie po torze

Przechodzenie po torze

Przekładanie szarfy

Przekładanie szarfy

Trafianie piłką do celu

Trafianie piłką do celu