Bezpieczeństwo na drodze

Ostatnio rozmawialiśmy o bezpieczeństwie na drodze, w domu i w przedszkolu. Dzieci zostały zapoznane z prawidłowym przechodzeniem przez ulicę najpierw dzieci trenowały umiejętności w sali, następnie wybraliśmy się na skrzyżowanie, gdzie dzieci dostosowywały się do przepisów ruchu drogowego.

Rozmowa z dziećmi na temat "zebry"

Rozmowa z dziećmi na temat „zebry”

Zabawa ruchowa "Piesi-samochody" reagowanie na odpowiedni sygnał świetlny

Zabawa ruchowa „Piesi-samochody” reagowanie na odpowiedni sygnał świetlny

Bezpieczne przechodzenie przez ulicę

Bezpieczne przechodzenie przez ulicę

Przedszkolaki na skrzyżowaniu

Przedszkolaki na skrzyżowaniu