Zielony kącik Misiów

W naszej grupie powstał zielony kącik przyrody. Mali ogrodnicy dowiedzieli się czego potrzebują rośliny, aby rosnąć, jakie są etapy sadzenia roślin w teorii i praktyce. Z dużym zaangażowaniem posadzili cebulkę. Podjęte działania miały na celu kształtowanie odpowiednich umiejętności i rozbudzanie ciekawości przyrodniczej u przedszkolaków. Uczą się kształtowania opiekuńczej postawy wobec roślin i środowiska.