MIŚ USZATEK I PRZYJACIELE – OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI

„ MIŚ USZATEK I PRZYJACIELE”

CELE KONKURSU:

 

 • Rozwijanie zdolności plastycznych  dzieci
 • Uwrażliwienie na piękno literatury Cz. Janczarskiego

 

REGULAMIN:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych w wieku 3-6 lat
 2. Zadaniem uczestników jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej zgodnie z tematyką konkursu
 3. Technika wykonania pracy – dowolna, płaska, bez materiałów sypkich.
 4. Format pracy; A4
 5. Kryteria oceny: pomysłowość, oryginalność, samodzielność, walory estetyczne
 6. Z jednej placówki mogą wpłynąć maksymalnie 3 prace
 7. Każda praca powinna być opatrzona metryczką, wykonaną komputerowo, która powinna zawierać: imię i nazwisko oraz wiek autora pracy, imię i nazwisko opiekuna, nazwę i adres placówki wraz z numerem telefonu oraz adresem e-mail
 8. Prace należy przesłać pocztą  do dnia 12.02.2021 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres organizatora:

 Przedszkole nr16 im. Cz. Janczarskiego

osiedle Sikorskiego

44-240, Żory

z dopiskiem „ MIŚ USZATEK I PRZYJACIELE

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ostatnim tygodniu lutego. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej  bliżejprzedszkola.pl   i  stronie przedszkola     p16.zory.pl      do 5  marca.
 2. Nagrody i dyplomy dla laureatów zostaną wysłane pocztą. Wszystkie dzieci i  ich opiekunowie otrzymają podziękowania oraz dyplomy drogą elektroniczną na wskazany adres do końca marca. 
 3. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób i ich opiekunów.

Organizatorzy konkursu; Barbara Ganiek, Ewelina Staniszewska   tel.509215927