IV Miejski Konkurs Plastyczny „Maska karnawałowa”

Celem konkursu jest:

 • Zachęcanie dzieci do aktywności plastycznej
 • Rozbudzanie kreatywności i twórczej inwencji dziecka

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs plastyczny przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych od 3- 6 lat z terenu miasta Żory.
 2. Technika pracy jest dowolna.
 3. Maksymalna ilość prac z jednej placówki: 8
 4. Do każdej pracy dołączona powinna być czytelnie wypełniona metryczka:

Imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa i adres placówki, telefon kontaktowy oraz imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.

 1. Prace plastyczne przechodzą na własność Organizatora.
 2. W konkursie przewidziano 3 nagrody główne

(I, II, III miejsce) oraz wyróżnienia. Nagrody zostaną dostarczone do danej placówki do 28.02.2020r.

 1. Prace konkursowe będą oceniane przez powołaną komisję, która będzie brała pod uwagę: samodzielność wykonanych prac, pomysłowość i estetykę.
 2. Termin nadsyłania prac do 12 lutego 2020r.
 3. Wyniki konkursu będą umieszczone na stronie internetowej przedszkola: http://p16.zory.pl
 4. Rozstrzygnięcie konkursu 21 lutego 2020r.

 

 

 

 1. Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście

na adres:

Przedszkole Nr 16 im. Cz. Janczarskiego

Os. Sikorskiego

44-240 Żory

z dopiskiem: Konkurs „Maska karnawałowa”

 

Koordynatorzy konkursu:

– Beata Kupisz

– Marlena Drobczyk

– Emilia Ciołek

Telefon kontaktowy: 507951570