Alarm przeciw pożarowy u Myszek

NA POCZĄTKU PAŹDZIERNIKA MYSZKI BRAŁY DZIAŁ W ALARMIE PRZECIWPOŻAROWYM. MOGŁY TEŻ OBEJRZEĆ WÓZ STRAŻACKI, ZAPYTAĆ STRAŻAKÓW I ICH PRACĘ, A NAWET PRZYMIERZYĆ HEŁM STRAŻAKA.