• Wiolinki

Komunikaty Nauczyciela

Zamierzenia na miesiąc CZERWIEC 

 

– Rozwija sprawność ciała oraz kształtuje nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała ( w trakcie ćwiczeń i zabaw ruchowych oraz czynności samoobsługowych);

– Wznosi budowle z piasku, robi babki z piasku;

– Odpowiada na pytania, rytmiczne dzieli wyrazy na sylaby;

– Przelicza oraz klasyfikuje przedmioty;

– Określa położenie oraz odległość przedmiotów;

– Koloruje, rysuje po śladzie- poprawnie trzyma kredkę;

– Potrafi wycinać;

– Samodzielnie tworzy pracę plastyczną;

– Uczestniczy w zabawach ruchowych, naśladowczych, tanecznych;

– Śpiewa piosenkę, recytuje wierszyk;

– Prezentuje swoje umiejętności;

– Radzi sobie z emocjami;

SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD DNIA

GODZINY                                                  ZAJĘCIA DNIA
7.30-8.30 Schodzenie się dzieci,rozmowy indywidualne lub z grupką dzieci,zabawy dowolne  rozwijające zainteresowania dzeci,zabawy konstrukcyjne,manipulacyjne,tematyczne;ćwiczenia logopedyczne,działania plastyczne {chętne dzieci}; zabawy integrujące grupę na przywitanie;praca indywidualna;
8.30-8.40 Zabawa poranna;
8.40-9.00 Zabiegi higieniczne w łazience przed i po śniadaniu;śniadanie;
9.00-9.30 Zabawy dowolne w wybranych kącikach;sprzątanie na umówiony sygnał;
9.30-10.00 Zajęcia i zabawy edukacyjne z różnych obszarów w oparciu o podstawę programową w sali lub w ogrodzie przedszkolnym;koncerty muzyczne,teatrzyki;język angielski o godz.9.30-9.45 (wtorek)
10.00-10.30 Zabiegi higieniczne w łazience przed i po drugim śniadaniu ;drugie śniadanie;
10.30-11.20 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań lub w ogrodzie przedszkolnym,spacery w zależności od warunków atmosferycznych,obserwacje przyrodnicze; zabawy ruchowe z wykorzystaniem sprzętu w  w ogrodzie przedszkolnym;język angielski o godz.10.45-11.00(czwartek)
11.20-12.00 Zabiegi higieniczne w łazience przed i po obiedzie; obiad;
12.00-12.30 Odpoczynk-głośne czytanie,słuchanie relaksacyjnej muzyki,relaksacja;
12.30-14.00 Wyjście na plac zabaw przedszkolny,spacery, wycieczki, zabawy badawcze w razie niepogody zabawy ruchowe, gry zespołowe w sali, zabawy według zainteresowania dzieci, zabawa dydaktyczna,ćw. manualne;
14.00-14.30 Zabiegi higieniczne w łazience przed i po podwieczorku; podwieczorek;
14.30-15.30 Zabawy muzyczno-ruchowe; zabawy i gry stolikowe, zabawy dowolne według zainteresowania dzieci, działania plastyczne, zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym;porządkowanie sali na sygnał; przejście dzieci do grupy zbiorczej 3b.

Wiadomość do Nauczyciela

Piosenki i Wiersze

Agata Dziechciarczyk “Dla mamy i taty”

Kocham mamę! Kocham tatę!

Bo są dla mnie całym światem

I kochają mnie nad życie

Powiem więcej, są w zachwycie

Że ja jestem ich kruszyną

Skarbem, szczęściem, odrobiną

I że jestem ich marzeniem

Oczkiem w głowie i spełnieniem

Dziś w dniu święta Mamo, Tato

Chcę Wam podziękować za to

Że tu, jestem, żyję, stoję

I że mam Was obydwoje!

I powiedzieć mogę Wam

Że rodziców super mam

Tak cudownych i wspaniałych

Jak ja przecież doskonałych.

Skip to content