• Wiolinki

Pora     Godziny                                                Czynności
I  

7.30-8.30

schodzenie się dzieci, kontakty indywidualne, zabawy swobodne według zainteresowań dzieci, praca w małych grupach  (zabawy stolikowe: gry, przeglądanie książeczek, swobodna działalność plastyczna), zabawy inspirowane przez nauczyciela, zabawy tematyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, praca indywidualna
z dzieckiem , zabawy poranne, czynności opiekuńcze, samoobsługowe;
8.30-9.00 zabiegi higieniczne przed i po posiłku,

– śniadanie

 II 9.00-10.00 zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w salach zabaw  lub w ogrodzie
w obrębie obszarów edukacyjnych z wykorzystaniem różnorodnych form i metod pracy uwzględniając indywidualne możliwości dziecka (zajęcia realizowane według Programu Edukacji Przedszkolnej „Nasze Przedszkole” M. Kwaśniewska, W. Żaba-Żabińska uzupełniającego treści Podstawy Programowej),praca z programem własnym „Jestem przyjacielem przyrody”, zajęcia z języka angielskiego w wybrane dni (wtorek, czwartek godz. 9.30-9.45), zajęcia z zakresu profilaktyki logopedycznej  w poniedziałek  11.10 – 11.20;
10.00-10.15 zabiegi higieniczne przed i po posiłku

-II śniadanie

czynności samoobsługowe i organizacyjne

10.15-11.00 pobyt na świeżym powietrzu (spacery, piesze wycieczki, obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze), swobodne lub zorganizowane przez nauczyciela zabawy ruchowe,  gry z wykorzystaniem sprzętu sportowego, gry i zabawy z regułami,   w razie niepogody: gry i zabawy ruchowe, ruchowo-muzyczne w sali , zabawy dowolne w sali, swobodne zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela;
11.00-11.15 czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne;
11.15-12.00 zabiegi higieniczne przed i po posiłku,

– obiad;

    III

12.00-13.40 Przygotowanie do leżakowania, leżakowanie,  relaksacja – słuchanie muzyki relaksacyjnej, klasycznej, słuchowisk dla dzieci, czytanie, bajek, opowiadań ;
13.40-14.00 czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne, zabiegi higieniczne ;
14.00-14.30 – podwieczorek

zabiegi higieniczne po posiłku;

14.30-15.30 zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zabawy i gry dydaktyczne w  małych zespołach, zabawy inspirowane przez nauczyciela, praca z dzieckiem  z zakresu małej motoryki, dokończenie rozpoczętych, w ciągu dnia prac, udział dzieci w organizacji wystaw, prace porządkowe w sali zabaw;

Początek formularza

Wiadomość do Nauczyciela

Piosenki i Wiersze

„WIEWIÓRECZKA”

Ruda wiewióreczka po sosence mknie.

Ruda wiewióreczko, mocno trzymaj się.

 

Skik, skik znika w mig, mocno trzymaj się./x2

 

Ruda wiewióreczka już ucieka w las.

Ruda wiewióreczko nie opuszczaj nas.

 

Skik, skik znika w mig, nie opuszczaj nas./x2

Skip to content