Czterolatek potrafi samodzielnie:

 • ubrać się i rozebrać,
 • posługiwać się widelcem i wybrać produkty na kanapkę, którą chce zjeść,
 • rozumie zależność ubioru od pory roku, znaczenie czynności higienicznych,
 • kontroluje czystość własnego ciała i ubioru,
 • nabywa odporności na niepowodzenia,
 • zaczyna mieć wiarę we własne siły,
 • umie porządkować zabawki,
 • doraźnie pomaga w pracach domowych, np. w nakrywaniu do stołu, a podczas posiłku opowiada, co zdarzyło się w przedszkolu,
 • jego działania są już celowe i zaplanowane.

 

Intensywnie rozwija się u niego wielka motoryka, np.

 • szybko biega,
 • dobrze rzuca piłką i potrafi kopać ją w biegu,
 • podskakuje i tańczy,
 • skacze na jednej nodze,
 • jeździ na rowerze z trzema kółkami,
 • samodzielnie schodzi ze schodów, naprzemiennie nogi,
 • nabiera zwinności, staje się wrażliwe na muzykę, lubi tańczyć.

 

Czterolatek:

– zna i uświadamia sobie normy, według których ocenia zachowanie własne i innych,

– podejmuje próby czekania na swoją kolej,

 • często nie podporządkowuje się zawartym umowom i obowiązującym w grupie zasadom,
 • lubi przeciwstawiać się poleceniom, które do tej pory wykonywał bez jakichkolwiek oporów.