Zabawy na śniegu

Zima zawitała, więc poszliśmy ja przywitać. Było rzucanie śnieżkami, lepienie bałwana, a także turlanie po śniegu. Zabawy było co niemiara, a nasze organizmy się hartowały się na świeżym powietrzu. Miejmy nadzieję, że śnieg się utrzyma i będziemy mieli okazję bawić się na śniegu.