Podsumowanie współpracy z Przedszkolem nr 22

„Kaczuszki” cały rok współpracowały z grupą „Motylki” z P22. CELE WSPÓŁPRACY:
– nawiązanie przyjaźni między przedszkolami oraz pokazanie dzieciom tradycyjnych sposobów komunikowania się także na odległość,
– podejmowanie działań służących integracji grona pedagogicznego oraz dzieci,
– kształtowanie pozytywnych zachowań i postaw wobec drugiego człowieka,
– dzielenie się umiejętnościami wokalnymi, tanecznymi, plastycznymi.
Nasze działania:
PAŹDZIERNIK „Ludzie listy piszą…” – zapoznanie się poprzez formę listowną.
LISTOPAD „Kocham mój kraj” – wymiana nagrań z występem o tematyce patriotycznej
GRUDZIEŃ „Jasełka” – wspólne świętowanie i prezentacja inscenizacji muzyczno -ruchowej w wykonaniu dzieci z grupy „Motylki” w P22 – spotkanie w placówce
STYCZEŃ „Zimowe opowieści” – wykonanie występu o tematyce zimowej w wykonaniu dzieci z grupy „Kaczuszki” – spotkanie w SP15
LUTY „Światowy dzień kota”17.02.2023 – wspólne obchody wg scenariusza
MARZEC „Dzień lasu” 21.03.2023 – wspólne obchody wg scenariusza
KWIECIEŃ „Kartka wielkanocna” – grupa-grupie – składanie sobie życzeń
MAJ „Wiosenna bajeczka” – wymiana książeczek stworzonych przez przedszkolaki (rysunki plus tekst)