Podsumowanie współpracy z placówkami Szkolnymi

„Kaczuszki” cały rok współpracowały z uczniami i nauczycielami szkół SP13 i SP15. Celem wszelkich działań było – eliminowanie stresu przyszłych uczniów związanego ze startem szkolnym.
Nasze działania:

PAŹDZIERNIK „SERDECZNA KARTECZKA” – wykonanie karteczki z podziękowania dla Dyrekcji, Nauczycieli i całego personelu SP13
LISTOPAD „Kocham Polskę” – nagranie online lub występ przedszkolaków dla uczniów
GRUDZIEŃ „Świąteczne upominki” – czerpanie radości z dawania prezentów, wykonanie prezencików dla uczniów klasy IIIA z SP13
STYCZEŃ „Jak wygląda szkoła?” – zwiedzanie budynku szkoły ( świetlica, jadalnia, sala lekcyjna, biblioteka) w SP15
LUTY „Jak wygląda lekcja?” – udział w lekcji w SP15
MARZEC „Międzynarodowy Dzień Teatru” – 27.III występ online dla uczniów klasy IIIA z SP13
KWIECIEŃ „Baju baj bajeczka…” – słuchanie bajek czytanych przez uczniów z SP15
MAJ „Lekcja biblioteczna” – udział w zajęciach bibliotecznych w SP15