Świetliki dbają o zdrowie. Projekt Wirusoochrona.

Grupa Świetliki po raz kolejny wzięła udział w akcji informacyjno-edukacyjnej
pod tytułem „Wirusoochrona”. Celem akcji była promocja podstawowych zasad higieny osobistej wśród dzieci oraz zwrócenie uwagi na znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów.
W ramach tej inicjatywy dzieci rozmawiały o sposobach zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób, utrwalały wiadomości z zakresu dbania o higienę, brały udział w wielu zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych pod hasłem „Ruch to zdrowie”, a także stworzyły prace plastyczne pt. „Czyste rączki” – z wykorzystaniem farb i piany.