• Sówki

Nauczyciele: Martyna Hanusek, Joanna Bury

Witamy! To my – „grupa Sówki”. Jesteśmy już grupą dzieci sześcioletnich. Dalej lubimy się bawić i jesteśmy ciekawi… wszystkiego!

Zamierzenia na miesiąc Kwiecień

DBAMY O NASZA PLANETĘ

1. Rozumienie konieczności ochrony środowiska przyrodniczego
2. Kształtowanie nawyków proekologicznych (segregowanie wody, oszczędzanie wody, itp.)
3. Stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających wypowiadaniu się na określony temat

KOSMICZNE PODRÓŻE
1. Przypomnienie czym jest Układ Słoneczny (wyjaśnimy zjawisko krążenia planet wokół słońca i w różnej odległości od niego)
2. Utrwalenie nazwy planet oraz ich kolejność w układzie słonecznym

Szczegółowy rozkład dnia gr. „Sówki”- 6 latki

7.00-7.30 schodzenie się dzieci. Swobodne zabawy według zainteresowań

7.30-8.15 zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela; zabawy i ćwiczenia logopedyczne, słowne, językowe; udział dzieci chętnych w przygotowaniu zajęć głównych, praca indywidualna z dziećmi; czynności porządkowe

8.15-8.25 ćwiczenia poranne

8.25-8.55  pierwsze programowe zajęcia dydaktyczne realizowane według programu wychowania przedszkolnego

8.55-9.30 czynności higieniczne przed i po śniadaniu, śniadanie

9.30-10.00 drugie programowe zajęcia dydaktyczne realizowane w Sali lub na powietrzu

  1. Angielski – Środa, piątek 12.00-13.00

Profilaktyka logopedyczna – Poniedziałek, Czwartek  11.55-12.40

10.00-10.15 czynności higieniczne, drugie śniadanie

10.15-11.15 pobyt na powietrzu: swobodna zabawa w ogrodzie szkolnym lub na placu zabaw po uprzedniej dezynfekcji (środa). Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze. W razie niepogody – zabawy w Sali zabaw: swobodne oraz organizowane według zainteresowań dzieci, muzyczno-ruchowe, ruchowe, kołowe ze śpiewem, z regułami, zabawy integracyjne, itp.

11.15-12.00 Czynności higieniczne przed obiadem. Obiad. Czynności higieniczne po obiedzie.

12.00-12.30 Relaksacja podczas słuchania książek czytanych przez nauczyciela

12.30-13.50 Swobodne zabawy w kącikach zabaw, zajęcia zespołowe lub indywidualne według zainteresowań dzieci, praca wspomagająca lub indywidualna. W razie pogody- wyjście na ogród szkolny- zabawy ruchowe lub swobodne z użyciem przyborów.

13.50-14.25 Czynności higieniczne przed i po podwieczorku. Podwieczorek.

14.25-15.30 Podsumowanie i utrwalenie zdobytych umiejętności i wiadomości. Praca indywidualna. Zabawy dowolne, swobodna działalność plastyczna z wykorzystaniem różnorodnego materiału.

15.30-16.00 Rozchodzenie się dzieci z grupy zbiorczej, zabawy dowolne przy stoliku, czynności porządkowe.

Wiadomość do Nauczyciela

Piosenki i Wiersze

PIOSENKA “POWRÓT BOCIANA”
1. Bocian Kacper wraca do domu.
Przed nim będzie trasa daleka.
Leci dzielnie do nas z Afryki.
Przecież gniazdo na niego czeka.
Ref: Boćku, boćku czekamy na ciebie.
I patrzymy kiedy powrócisz.
Kiedy zrobisz porządek w swym gnieździe.
Niepotrzebne gałązki wyrzucisz.
2. Długą drogę bocian pokonał.
Już zaczyna krążyć nad nami.
Wszędzie słychać kle, kle bocianie.
I przyjaźnie macha skrzydłami.
Ref: Boćku, boćku…

Skip to content