• Sówki

Nauczyciele: Martyna Hanusek, Joanna Bury

Witamy! To my – „grupa Sówki”. Jesteśmy już grupą dzieci sześcioletnich. Dalej lubimy się bawić i jesteśmy ciekawi… wszystkiego!

Zamierzenia na miesiąc MAJ:

 

POLSKA MOJA OJCZYZNA            

 • Rozwijanie poczucia przynależności do swojego kraju.
 • Kształtowanie postaw patriotycznych.
 • Nauka o wartościach pieniądza.

     

MUZYKA WOKÓŁ NAS

 • Wzbogacenie wiedzy na temat instrumentów muzycznych.
 • Stworzenie własnego instrumentarium.

MIESZKAŃCY ŁĄKI

 • Przypomnienie i poszerzenie wiedzy na temat rozwoju motyli (skąd się biorą, z czego powstają, fazy rozwoju).
 • Zapoznanie z mieszkańcami łąki np. mrówki, biedronki.
 • Wzbogacenie wiedzy dzieci dotyczącej zmieniającej się roślinności.

MOJA RODZINA

 • Przypomnienie wiadomości na temat rodziny i jej członków (zależności w rodzinie – tata, mama, brat, siostra, ciocia, wujek, kuzynostwo).
 • Wzbogacanie zasobu słów dotyczącego rodzin.

     

Szczegółowy rozkład dnia gr. „Sówki”- 6 latki

7.00-7.30 schodzenie się dzieci. Swobodne zabawy według zainteresowań

7.30-8.15 zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela; zabawy i ćwiczenia logopedyczne, słowne, językowe; udział dzieci chętnych w przygotowaniu zajęć głównych, praca indywidualna z dziećmi; czynności porządkowe

8.15-8.25 ćwiczenia poranne

8.25-8.55  pierwsze programowe zajęcia dydaktyczne realizowane według programu wychowania przedszkolnego

8.55-9.30 czynności higieniczne przed i po śniadaniu, śniadanie

9.30-10.00 drugie programowe zajęcia dydaktyczne realizowane w Sali lub na powietrzu

 1. Angielski – Środa, piątek 12.00-13.00

Profilaktyka logopedyczna – Poniedziałek, Czwartek  11.55-12.40

10.00-10.15 czynności higieniczne, drugie śniadanie

10.15-11.15 pobyt na powietrzu: swobodna zabawa w ogrodzie szkolnym lub na placu zabaw po uprzedniej dezynfekcji (środa). Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze. W razie niepogody – zabawy w Sali zabaw: swobodne oraz organizowane według zainteresowań dzieci, muzyczno-ruchowe, ruchowe, kołowe ze śpiewem, z regułami, zabawy integracyjne, itp.

11.15-12.00 Czynności higieniczne przed obiadem. Obiad. Czynności higieniczne po obiedzie.

12.00-12.30 Relaksacja podczas słuchania książek czytanych przez nauczyciela

12.30-13.50 Swobodne zabawy w kącikach zabaw, zajęcia zespołowe lub indywidualne według zainteresowań dzieci, praca wspomagająca lub indywidualna. W razie pogody- wyjście na ogród szkolny- zabawy ruchowe lub swobodne z użyciem przyborów.

13.50-14.25 Czynności higieniczne przed i po podwieczorku. Podwieczorek.

14.25-15.30 Podsumowanie i utrwalenie zdobytych umiejętności i wiadomości. Praca indywidualna. Zabawy dowolne, swobodna działalność plastyczna z wykorzystaniem różnorodnego materiału.

15.30-16.00 Rozchodzenie się dzieci z grupy zbiorczej, zabawy dowolne przy stoliku, czynności porządkowe.

Wiadomość do Nauczyciela

Piosenki i Wiersze

PIOSENKA “POWRÓT BOCIANA”
1. Bocian Kacper wraca do domu.
Przed nim będzie trasa daleka.
Leci dzielnie do nas z Afryki.
Przecież gniazdo na niego czeka.
Ref: Boćku, boćku czekamy na ciebie.
I patrzymy kiedy powrócisz.
Kiedy zrobisz porządek w swym gnieździe.
Niepotrzebne gałązki wyrzucisz.
2. Długą drogę bocian pokonał.
Już zaczyna krążyć nad nami.
Wszędzie słychać kle, kle bocianie.
I przyjaźnie macha skrzydłami.
Ref: Boćku, boćku…

Skip to content