„Małe i duże sukcesy”

Rozwijanie w dzieciach ich wiary we własne możliwości to bardzo ważne zadanie. Jednocześnie kształtowanie patriotyzmu to jeden z obowiązków, dlatego tak ważny jest udział w konkursach promujących tego typu wartości.

Zwycięzcy konkursu z nagrodami i dyplomami.

Zwycięzcy konkursu z nagrodami i dyplomami.

Chłopcy wraz z dyplomami

Chłopcy wraz z dyplomami