Informacje o otwieraniu grup przedszkolnych

Informuję, że:
1) od 06 maja 2020 r. (środa) Przedszkole Nr 16 stopniowo będzie przyjmowało dzieci;

2) pierwszeństwo w zapisie będą miały dzieci:
a) których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu;
b) pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw
produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;

3) wstępnie, na okres od 06 do 15 maja zgłoszenia dziecka do przedszkola można będzie dokonać telefonicznie w dn. 04 maja 2020 r. (poniedziałek) w godzinach 8:00-13:00 pod numerem 607-350-382

4) o zasadach zapisu dziecka do przedszkola na kolejne dni poinformujemy w późniejszym terminie poprzez naszą stronę internetową;

5) dziecko, które nie zostanie zgłoszone w wyznaczonym terminie nie będzie przyjęte do przedszkola;

6) szczegółowe informacje dotyczące zasad i warunków pracy w okresie pandemii zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola 4 maja 2020 r. w godzinach popołudniowych;

7) prosimy o uważne czytanie informacji zawartych na naszej stronie internetowej.