ZAPISY DZIECI NA DYŻUR WAKACYJNY – LIPIEC i SIERPIEŃ 2020 r.

Przedszkole Nr 16 w Żorach będzie pełniło dyżur wakacyjny dla swoich wychowanków, zgodnie z obowiązującymi w tym czasie przepisami, w tym również z zasadami funkcjonowania przedszkola podczas dyżuru wakacyjnego ( lipiec, sierpień 2020 r.). – patrz załącznik.

Warunkiem pełnienia dyżuru jest zgłoszenie do przedszkola przynajmniej 25 dzieci.

W związku z zagrożeniem koronawirusem, zapisy będą dokonywane poprzez stronę internetową przedszkola

 www.p16.zory.pl,  w terminie od 1 czerwca 2020 r. godz. 800 do 10 czerwca 2020 r. godz. 1400.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA.

Ilość miejsc będzie ograniczona ze względu na znacznie zmniejszoną liczbę dzieci w grupach, tj. do 12 dzieci, przy czym minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 dziecko.

W celu zapisania dziecka na dyżur należy wypełnić formularz zgłoszenia, podając imię i nazwisko dziecka, nazwę grupy do jakiej uczęszcza, termin od-do, godziny pobytu dziecka w przedszkolu,  telefon kontaktowy, imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów.

 

Ze względu na obowiązujące przepisy i zalecenia sanitarne Przedszkole zastrzega sobie możliwość tworzenia w okresie dyżuru wakacyjnego grup mieszanych prowadzonych przez nauczycieli naszego przedszkola, ale niekoniecznie prowadzących daną grupę w czasie roku szkolnego.

Prosimy rodziców o przemyślaną deklarację pobytu dziecka w przedszkolu podczas dyżuru wakacyjnego.

Nieobecność lub brak usprawiedliwienia nieobecności, będzie skutkowało skreśleniem z listy.