Nowe wiadomości u „nowych” 3-4 latków

W ostatnich tygodniach dzieci z grupy bez

żywieniowej wzięły udział w kilku wydarzeniach. Najpierw bawiły się wspólnie z rodzicami podczas Jesiennych Spotkań Integracyjnych, które odbyły się na terenie POD „Bratek”. Potem miał miejsce próbny alarm przeciwpożarowy, a więc okazja aby przećwiczyć szybkie opuszczanie budynku ale również spotkanie z Strażą Pożarną. A następnie samo zdrowie – owoce na II śniadanie i pobyt na powietrzu przy pięknej, słonecznej pogodzie.