Nawet małe przedszkolaki znają drogowe znaki!

Wrzesień to czas poznawania i utrwalania zasad bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym. Tak samo było i tym razem. Poznawaliśmy ruch drogowy poprzez praktyczne czynności – obserwację podczas spacerów i wycieczki na skrzyżowanie oraz zabawy w przedszkolnej sali. Utrwaliliśmy również znajomość koła – na płaszczyźnie i w przestrzeni.

Efekty tych działań można było zobaczyć w naszych pracach plastycznych.