Serduszko dla kolegi/koleżanki

Praca plastyczna inspirowana tematyką tygodniową pt. Moja grupa. Ćwiczenie umiejętności manualnych, utrwalenie nazw kolorów podstawowych, wdrażanie do współdziałania w grupie.