• To my Listki

„Listki”
(Autor: Katarzyna Szotowicz)

„Do przedszkola uczęszczamy,
I LISTKI się nazywamy!
Choć czas biegnie nieubłaganie,
Mamy w sobie to przyciąganie!
Jesteśmy grupą mieszaną,
Jednak bardzo dobrze zgraną!
Są Ci starsi, i Ci młodsi
I wszyscy bardzo słodcy!
Mamy nasze Panie trzy,
Które pokochasz i Ty!
I wbrew pozorą, są dla nas podporą.
Uczą czytać, pisać i liczyć,
By w szkolnym życiu móc uczestniczyć ”

Komunikaty Nauczyciela

WRZESIEŃ U LISTKÓW

 

 1. CO SŁYCHAĆ W PRZEDSZKOLU?
 • Kształtowanie umiejętności dekodowania symboli oraz ustalenie kodeksu grupowego.
 • Rozwijanie kompetencji społecznych oraz umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami.
 1. JAK BYĆ SUPERBEZPIECZNYM?
 • Kształtowanie postaw bezpieczeństwa podczas zabaw w sali oraz na świeżym powietrzu.
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania na podstawie jednej cechy – kształtu, nazywanie figur geometrycznych.
 1. JAKIE SĄ MOJE SUPERMOCE?
 • Modelowanie do zrozumienia własnej indywidualności oraz innych.
 • Wprowadzenie i utrwalenie znaczenia emocji wokół nas.
 1. KIEDY PANI JESIEŃ OBCHODZI URODZINY?
 • Rozwijanie śmiałości i swobody ruchów podczas działań.
 • Zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym, zapoznanie z oznakami jesieni.

 

SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD DNIA

 

 

7.30 – 8.00 – Schodzenie się dzieci do sali zabaw, kontakty indywidualne, inicjowanie rozmów z dziećmi. Rozwijanie percepcji słuchowej, analiza, synteza sylabowa oraz głoskowa. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Ćwiczenia ogólnorozwojowe – indywidualne lub w małych zespołach. Ćwiczenia usprawniające motorykę małą. Praca indywidualna – korekcyjno -kompesacyjna. Ćwiczenia oddechowe.

 

8.00 – 8.30 – Czynności porządkowe w sali,zabawy ruchowe, poranne, przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne.

 

8.30 – 9.00 – Śniadanie. Celebrowanie posiłków, kulturalne i spokojne ich spożywanie, połączone z nauką posługiwania się sztućcami, a także możliwością komponowania potraw. Dbanie o kulturę głosu podczas posiłku.

 

9.00 – 9.45 – Realizacja zajęć edukacyjno – wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową oraz plany miesięczne – dostosowane do grupy wiekowej. Organizowanie zajęć twórczych, ruchowych, zgodnych z tematyką, zajęcia rozwijające sprawność fizyczną.

 

9.45 – 10.00 – zabiegi higieniczne, II śniadanie.

 

10.00 – 11.15 – Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielności przed wyjściem na świeże powietrze, ubierania i rozbierania. Zabawy swobodne na placu przedszkolnym, zabawy ruchowe, gry rozwijające sprawność fizyczną, „Ścieżka edukacyjna Misia Uszatka”. W razie niepogody gry i zabawy ruchowe, muzyczne w sali, zabawy według zainteresowań dzieci.

 

11.15 – 11.30 – Czynności porządkowe, zabiegi higieniczne.

 

11.30 – 12.00 – Obiad. Przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, prawidłowe posługiwanie się sztućcami, kultura głosu.

 

12.00 – 12.30 – Głośne czytanie bajek, słuchanie muzyki klasycznej i relaksacyjnej.

12.00 – 12:30, 12:30 – 13:00 – Język angielski (środa, piątek

12.00 – 12;30 (czwartek), 13:30 – 14:00 (wtorek) – religia

Stwarzanie warunków wychowawczo – edukacyjnych, utrwalanie poznanych treści – dostosowanych do grupy wiekowej. Praca indywidualna stymulująca rozwój dziecka. Zabawy i gry w ogrodzie przedszkolnym (w razie niepogody zabawy muzyczno – ruchowe w sali). Zabawy z inicjatywy, realizacja pomysłów dzieci, twórcza praca indywidualna i zespołowa.

 

13.30 – 14.00 – Zabiegi porządkowe w sali, samoobsługowe w szatni, zabiegi higieniczne.

 

14.00 – 14.20 – Podwieczorek, zabiegi higieniczne. Kultura głosu podczas posiłku.

 

14.20 – 16.00 – Rozchodzenie się dzieci z sali, zabawy kołowe, ruchowe przy muzyce. Zabawy organizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, gry edukacyjne, planszowe w małych zespołach, dowolna działalność plastyczna, zabawy zabawkami sensorycznymi, zabawy przy stoliku. Praca indywidualna – korekcyjno – kompensacyjna. Ćwiczenia oddechowe.

Wiadomość do Nauczyciela

Piosenki i Wiersze

„Powitanie”

 

Halo, cześć! Stańmy wraz,

aby było widać nas!

Ręką wszystkim pomachamy i zajęcia zaczynamy!

I zajęcia zaczynamy!

 

Halo, cześć! Ważny jest

na dzień dobry miły gest.

Więc uśmiechem się witamy i zajęcia zaczynamy!

I zajęcia zaczynamy!

Skip to content