• To my Listki

Cześć to my Listki. Nasza grupa liczy 25 dzieci – 11 dziewczynek i 13 chłopców. Jesteśmy grupą mieszaną – mamy 4 i 5 lat. Przychodzimy do przedszkola, żeby wspólnie się bawić, uczyć i  poznawać świat. Lubimy fikać i razem z Panią kozły brykać.  Wspólna zabawa sprawia nad dużą frajdę – tańce, śpiew czy wyjście do ogrodu. Opiekują się nami Pani Kasia, Pani Małgosia oraz Pani Marysia.

MAJ U LISTKÓW : )
1.Zwierzęta na wiejskim podwórku.
• Rozwijanie zainteresowania światem przyrody,
• Poznanie różnych gatunków zwierząt żyjących w
wiejskiej zagrodzie.
2.Pszczoły – nasi mali pomocnicy.
• Wzbogacenie wiedzy na temat życia pszczół i ich
roli w przyrodzie,
• Zachęcanie do podejmowania prób wnikliwej
obserwacji.
3. Co piszczy w trawie – wiosenna łąka.
• Rozpoznawanie roślin i zwierząt żyjących na łące,
• Rozwijanie empatii i troski o owady oraz
środowisko przyrodnicze.
4. Moja Rodzina
• Utrwalenie z dziećmi pojęcia „rodzina” oraz
nazywanie i określanie jej członków,
• Poznanie różnego rodzaju form spędzania czasu
wolnego z rodziną.

 

SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD DNIA

 

 

7.30 – 8.00 – Schodzenie się dzieci do sali zabaw, kontakty indywidualne, inicjowanie rozmów z dziećmi. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Ćwiczenia ogólnorozwojowe – indywidualne lub w małych zespołach. Ćwiczenia usprawniające motorykę małą.

 

8.00 – 8.30 – Czynności porządkowe w sali,zabawy ruchowe, poranne, przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne.

 

8.30 – 9.00 – Śniadanie. Celebrowanie posiłków, kulturalne i spokojne ich spożywanie, połączone z nauką posługiwania się sztućcami, a także możliwością komponowania potraw.

 

9.00 – 9.45 – Realizacja zajęć edukacyjno – wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową oraz plany miesięczne – dostosowane do grupy wiekowej. Organizowanie zajęć twórczych, ruchowych, zgodnych z tematyką, zajęcia rozwijające sprawność fizyczną.

 

9.45 – 10.00 – zabiegi higieniczne, II śniadanie.

 

10.00 – 11.15 – Język angielski (piątek 10.00-10.30, 10.30-11.00)

Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielności przed wyjściem na świeże powietrze, ubierania i rozbierania. Zabawy swobodne na placu przedszkolnym, zabawy ruchowe, gry rozwijające sprawność fizyczną, „Ścieżka edukacyjna Misia Uszatka”. W razie niepogody gry i zabawy ruchowe, muzyczne w sali, zabawy według zainteresowań dzieci.

 

11.15 – 11.30 – Czynności porządkowe, zabiegi higieniczne.

 

11.30 – 12.00 – Obiad. Przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, prawidłowe posługiwanie się sztućcami, kultura głosu.

 

12.00 – 12.30 – Głośne czytanie bajek, słuchanie muzyki klasycznej i relaksacyjnej.

 

12.30 – 13.30 – Język angielski (poniedziałek 12.30-13.00, 13.00-13.30)

Religia (środa, piątek 13.00-13.30). Stwarzanie warunków wychowawczo – edukacyjnych, utrwalanie poznanych treści – dostosowanych do grupy wiekowej. Praca indywidualna stymulująca rozwój dziecka. Zabawy i gry w ogrodzie przedszkolnym (w razie niepogody zabawy muzyczno – ruchowe w sali). Zabawy z inicjatywy, realizacja pomysłów dzieci, twórcza praca indywidualna i zespołowa.

 

13.30 – 14.00 – Zabiegi porządkowe w sali, samoobsługowe w szatni, zabiegi higieniczne.

 

14.00 – 14.20 – Podwieczorek, zabiegi higieniczne.

 

14.20 – 16.00 – Rozchodzenie się dzieci z sali, zabawy kołowe, ruchowe przy muzyce. Zabawy organizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, gry edukacyjne, planszowe w małych zespołach, dowolna działalność plastyczna, zabawy zabawkami sensorycznymi, zabawy przy stoliku.

Wiadomość do Nauczyciela

Piosenki i Wiersze

„Na sanki, ulepimy bałwanki”

sł. i muz. Monika Kluza, Mateusz Kluza

Hej dzieciaki, hej maluchy,

zakładajcie kurtki!

Weźcie czapki, rękawiczki,

no i ciepłe butki.

Hej dzieciaki, hej maluchy,

biały śnieżek pada.

Chodźcie z nami na góreczkę

będzie tam zabawa!

Ref.: Na sanki, na sanki,

ulepimy bałwanki.

Na sanki, na sanki, na sanki

hej! 2X

Hej dzieciaki, hej maluchy,

wszystkich zapraszamy.

Weźcie mamę, weźcie tatę i

razem zjeżdżamy.

Hej dzieciaki, hej maluchy,

łapcie śnieżek biały.

Róbcie kule, róbcie orły i

lepcie bałwana.

Ref.: Na sanki, na sanki,

ulepimy bałwanki.

Na sanki, na sanki, na sanki

hej! 2X.”

Skip to content