WOJEWÓDZKI KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA DOROSŁYCH „ŚLĄSKIE TRADYCJE”

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO   KONKURSU   FOTOGRAFICZNEGO DLA  DOROSŁYCH ”ŚLĄSKIE TRADYCJE”

 

Celem konkursu jest:

 • dostrzeganie piękna kultywowanych śląskich tradycji

 

 1. Konkurs organizowany jest dla  osób dorosłych z  województwa  śląskiego.
 2. Każdy z autorów może nadesłać  3 fotografie w formacie – 15 cm x 21 cm – tematycznie związane z konkursem.
 3. Fotografie powinny być opatrzone na odwrocie metryczką zawierającą: tytuł zdjęcia, imię i nazwisko autora, adres zamieszkania, tel. kontaktowy, e-mail (napisane na komputerze).
 4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na:

– publikację nadesłanych zdjęć w celach promocyjnych konkursu

– przetwarzanie danych osobowych do celów pokonkursowych (ogłoszenie wyników, wystawa pokonkursowa) zgodnie z RODO

 1. Prace nie spełniające powyższych warunków nie będą brane pod uwagę.
 2. Fotografie przechodzą na własność organizatora.
 3. Prace należy przesłać w zabezpieczonej przed uszkodzeniami kopercie do

 15 października  2021r na adres ( lub osobiście dostarczyć do placówki) :

   Przedszkole nr16

 44-240 Żory,  osiedle Sikorskiego , woj.śląskie  z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”

 

 1. Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
 2. Podziękowania zostaną wysłane dla wszystkich uczestników drogą elektroniczną do końca października ( prosimy o czytelne podanie maila)
 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie www.bliżejprzedszkola.pl i zory.pl
 4. Dyplomy i nagrody zostaną przesłane pocztą na wskazany adres do końca listopada.

 

 •  Koordynatorzy konkursu: 
 • Barbara Ganiek   tel. 509215927
 • Ewelina Staniszewska
 • Beata Szymanek