„MOJA OJCZYZNA”

Międzygrupowy konkurs literacko- plastyczny dla dzieci i rodziców

 

Cele konkursu:

 • Kształtowanie postaw patriotycznych.
 • Promowanie twórczości dziecięcej.
 • Rozwijanie wyobraźni, aktywności literackiej i plastycznej.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 3,4,5,6 letnich uczęszczających do przedszkola nr 16 im. Cz. Janczarskiego w Żorach oraz ich rodziców.
 2. Tematem konkursu jest napisanie krótkiego wiersza o tematyce patriotycznej z pomocą rodzica oraz dołączenie do tego ilustracji.
 3. Format A4, technika dowolna, ilość prac z każdej grupy: 4
 4. Prace należy dostarczyć do grupy: „Gwiazdki” do 27 maja.
 5. Każda praca powinna być opatrzona w metryczkę umieszczoną z tyłu pracy plastycznej zawierającą:

imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, nazwa grupy, do której uczęszcza. Imię i nazwisko rodzica pod kierunkiem, którego została wykonana praca oraz tytuł wiersza.

 1. Każda praca musi być połączona z wierszem (spinacz)
 2. Kryteria oceny:

– ujęcie tematu, pomysłowość, walory artystyczne.

 1. Przewidywane są nagrody za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 29 maja.
 3. Wręczenie nagród nastąpi 3 czerwca.
 4. Udział w konkursie jest jednorazowy z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych dzieci i opiekunów.
 1. Prace przechodzą na własność organizatora.

Osoby odpowiedzialne: Bogumiła Sitek, Barbara Moś, Marlena Drobczyk, Agnieszka Król