Konkurs: Aktywnie spędzam czas z rodziną

    REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO   KONKURSU   FOTOGRAFICZNEGO DLA  DOROSŁYCH

”AKTYWNIE SPĘDZAM CZAS Z RODZINĄ”

 

Celem konkursu jest:

 • dostrzeganie konieczności podejmowania różnych aktywności dla swojego zdrowia
 • aktywne spędzanie czasu z rodziną i uwiecznianie tych chwil na fotografii

 

 1. Konkurs organizowany jest dla  osób dorosłych  z całej Polski
 2. Każdy z autorów może nadesłać  3 fotografie w formacie – 15 cm x 21 cm – tematycznie związane z konkursem.
 3. Fotografie powinny być opatrzone na odwrocie metryczką zawierającą: tytuł zdjęcia, imię i nazwisko autora, adres zamieszkania, tel. kontaktowy, e-mail (napisane na komputerze).
 4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na:

– publikację nadesłanych zdjęć w celach promocyjnych konkursu

– publikację wizerunku osób znajdujących się na fotografii

– przetwarzanie danych osobowych do celów pokonkursowych (ogłoszenie wyników, wystawa pokonkursowa) zgodnie z RODO

 1. Prace nie spełniające powyższych warunków nie będą brane pod uwagę.
 2. Fotografie przechodzą na własność organizatora.
 3. Prace należy przesłać w zabezpieczonej przed uszkodzeniami kopercie do

 20  października  2023r na adres ( lub osobiście dostarczyć do placówki) :

   Przedszkole nr16

 44-240 Żory,  osiedle Sikorskiego ,

woj.śląskie

 z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”

 

 1. Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
 2. Podziękowania zostaną wysłane dla wszystkich uczestników drogą elektroniczną do połowy listopada ( prosimy o czytelne podanie maila)
 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie www.bliżejprzedszkola.pl i zory.pl   na początku listopada.
 4. Dyplomy i nagrody zostaną przesłane pocztą na wskazany adres do końca listopada.

 

Koordynatorzy konkursu: 

Barbara Ganiek   tel. 509215927

Ewelina Staniszewska

Marta Kąkol