„JESTEM DOBRYM KOLEGĄ I KOLEŻANKĄ” – konkurs plastyczny dla dzieci

„  JESTEM DOBRYM KOLEGĄ I KOLEŻANKĄ ”

 

 • ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci

 

CEL KONKURSU:

 • Rozwijanie wyobraźni oraz zdolności   plastycznych u dzieci
 • Wdrażanie dzieci do bycia dobrym kolegą i koleżanką

 

REGULAMIN:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych w wieku 5-6 lat
 2. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej  na podany temat.
 3. Technika wykonania pracy – rysowanie lub malowanie ( bez elementów naklejanych)
 4. Format pracy; A4
 5. Kryteria oceny: zgodność z tematem, pomysłowość, oryginalność, samodzielność, walory estetyczne
 6. Prace zostaną nagrodzone  w każdej  kategorii wiekowej
 7. Z jednej placówki mogą wpłynąć maksymalnie 3 prace (z każdej kategorii wiekowej)
 8. Każda praca powinna być opatrzona metryczką wykonaną komputerowo, która powinna zawierać: imię i nazwisko oraz wiek autora pracy, imię i nazwisko opiekuna, nazwę i adres do wysyłki , numer telefonu oraz adres e-mail
 9. Prace należy przesyłać do dnia 23.02.2024 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres organizatora:

 Przedszkole nr16 im. Cz. Janczarskiego osiedle Sikorskiego 1 44-240, Żory z dopiskiem „KONKURS PLASTYCZNY”

 

 1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.bliżejprzedszkola.pl i  stronie przedszkola   p16.zory.pl   do  połowy marca.
 2. Nagrody i dyplomy dla laureatów konkursu zostaną wysłane pocztą na wskazany adres.

 Wszystkie dzieci oraz ich opiekunowie otrzymają podziękowania i  dyplomy  za udział w konkursie na wskazany adres  poczty  elektronicznej. 

 1. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób oraz ich opiekunów w celu publikacji wyników konkursu na stronie placówki oraz na portalu bliżejprzedszkola.pl.

 

 Koordynatorzy konkursu: 

Barbara Ganiek   tel. 509215927

Ewelina Staniszewska

Marta Kąkol