• Kaczuszki

  Nauczycielki: Ewelina Staniszewska i Marlena Drobczyk

Grupa „Kaczuszek” liczy 14 cudownych dziewczynek i 11 wspaniałych chłopców. To już trzeci rok ich edukacji przedszkolnej i nabywania wielu doświadczeń życiowych. Nad bezpieczeństwem oraz wszechstronnym rozwojem dzieci czuwają wychowawcy:
mgr Ewelina Staniszewska
mgr Marlena Drobczyk
oraz p. Wioletta Kamińska i p. Barbara Lewandowska
Zajęcia dodatkowe:
zabawy z j. angielskim: mgr Izabela Szymala (wtorek, czwartek)
religia: mgr Barbara Owsiany (środa, piątek)
terapia logopedyczna mgr Ewelina Staniszewska (poniedziałek, środa)

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

WRZESIEŃ

I Co słychać w przedszkolu?

 • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych;
 • rozumienie znaczenia higieny osobistej;
 • przewidywanie skutków wynikających z niebezpiecznych zabaw i zachowań.

II Jak być superbezpiecznym?

 • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych;
 • zdobywanie wiedzy na temat instytucji dbających o bezpieczeństwo ludzi, np. komendy policji, pogotowia ratunkowego;
 • sygnalizowanie potrzeby pomocy w sytuacjach zagrożenia, zwracanie się do osób, które mogą tej pomocy udzielić.

III Jakie są moje supermoce?

 • podawanie przeciwieństw do określonych stanów emocjonalnych;
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich –tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości;
 • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym;
 • szanowanie odmowy uczestnictwa w niechcianych sytuacjach;
 • czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury.

IV Kiedy Pani Jesień obchodzi urodziny?

 • słuchanie zdań prawdziwych i fałszywych, ocenianie ich wartości logicznej (np. poprzez wykonywanie określonych ruchów);
 • nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy;
 • określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia;
 • wyjaśnianie podziału drzew na liściaste i iglaste;
 • poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, pieprznik jadalny, maślak) i niejadalnych (np. muchomor sromotnikowy).

Szczegółowy rozkład dnia

600– 730 –   schodzenie się dzieci, rozmowy i kontakty indywidualne z dziećmi, zabawy dowolne  wybraną zabawką

730 -820 –    rozmowy indywidualne z dziećmi, zabawy dowolne w wybranym kąciku tematycznym,zabawy służąca realizacji pomysłów dzieci, ćwiczenia poranne

820 -900 –    zabiegi higieniczne przed śniadaniem, śniadanie, zabiegi higieniczne  po śniadaniu

900 -1000 –   zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, realizowanie programu własnego „Piękne zwyczaje”. Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci.

Koncerty, teatrzyki (1 x w miesiącu), e- twinning (chętne dzieci). Zabawy  w ogrodzie przedszkolnym, zabiegi higieniczne przed II śniadaniem

1000 -1130 – II śniadanie, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe w szatni. Spacer, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, obserwacja i pielęgnacja roślin „Ścieżka edukacyjna Misia Uszatka”, zabawy muzyczno- ruchowe, zabawy w ybranym kąciku.

Religia ( 1130 – 1200 )

1130 -1200 –  zabiegi higieniczne przed obiadem. Obiad

1200 -1400 – zabiegi higieniczne (mycie zębów po obiedzie), odpoczynek, słuchanie muzyki relaksacyjnej, „głośne czytanie”. Religia ( piątek 1200 – 1230 ). Zabawy ruchowe i muzyczne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy służące realizacji pomysłów dzieci, zabiegi higieniczne. E- twinning (chętne dzieci).

1400 -1430 – podwieczorek, zabiegi higieniczne. „Poczytaj mi mamo- poczytaj mi tato”- głośne czytanie przez rodziców

1430 -1530 – zabawa ruchowa, zabawa muzyczno- ruchowa, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, gry i układanki dydaktyczne w małych zespołach, udział i zaangażowanie dzieci w organizacji wystaw, porządkowanie sali.

1530 -1630 – zabawy dowolne, gry i układanki stolikowe, zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, dowolna działalność plastyczna, pielęgnacja kwiatów, rozmowy i kontakty indywidualne z dziećmi. Porządkowanie sali, rozchodzenie się dzieci.

Wiadomość do Nauczyciela

Piosenki i Wiersze

Wiersza pt. ,,Ruch uliczny” Wincentego Fabera

 

Czasem na ulicy nazbyt rozpychają się pojazdy

Auto ściga się z tramwajem

aż zmęczony tramwaj staje.

Na przystanku tchu mu brakło

gdy wyprzedził wielki traktor

Połykają koła drogę

Traktor chciałby minąć rower… a autobus wyminęło małe auto osobowe.

Jeszcze prędzej pędzi motor,

pcha się, chlapie wokół błoto!

Ale stop!

Tu jest skrzyżowanie,

Każdy pojazd tu na chwilę stanie.

Pan policjant daje znak na migi,

że nie pora teraz na wyścigi…

Skip to content