• Kaczuszki

    Nauczycielki: Ewelina Staniszewska i Olga Baryła- Gurbała

Kaczuszki

Komunikaty Nauczyciela

  • Kolorowe dni w przedszkolu – dzień zielony
    Powitanie wiosny w grupie kaczuszek było bardzo zielone: wszyscy ubrani na zielono tańczyli z zielonymi wstążkami do wiosennej piosenki, były zabawy żabkowe i piosenki o żabkach, było stemplowanie z użyciem zielonych barw i relaks na zielonej łące… Witaj wiosno!

Zamierzenia dydaktyczne na miesiąc STYCZEŃ

I To już zima – obserwujemy zmiany zachodzące w przyrodzie

Poznanie cech charakterystycznych dla pory roku jaką  jest zima.

II Zimowe zabawy – poznajemy sytuacje zagrażające bezpieczeństwu

Poznanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu podczas zabaw zimowych.

III Kochamy babcię i dziadka – uczymy się szacunku do starszych

Rozwijanie przywiązania do członków swojej rodziny i wyrażania im swoich uczuć.

IV Miś Uszatek tajemnicze słowa zna i chętnie je rozda

Poznanie i używanie zwrotów grzecznościowych właściwych do sytuacji w życiu codziennym.

Szczegółowy rozkład dnia

600– 730 –   schodzenie się dzieci, rozmowy i kontakty indywidualne z dziećmi, zabawy dowolne  wybraną zabawką

730 -820 –    rozmowy indywidualne z dziećmi, zabawy dowolne w wybranym kąciku tematycznym,zabawy służąca realizacji pomysłów dzieci, ćwiczenia poranne

820 -900 –    zabiegi higieniczne przed śniadaniem, śniadanie, zabiegi higieniczne  po śniadaniu

900 -1000 –   zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, realizowanie programu własnego „Piękne zwyczaje”. Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci.

Koncerty, teatrzyki (1 x w miesiącu), e- twinning (chętne dzieci). Zabawy  w ogrodzie przedszkolnym, zabiegi higieniczne przed II śniadaniem

1000 -1130 – II śniadanie, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe w szatni. Spacer, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, obserwacja i pielęgnacja roślin „Ścieżka edukacyjna Misia Uszatka”, zabawy muzyczno- ruchowe, zabawy w ybranym kąciku.

Religia ( 1130 – 1200 )

1130 -1200 –  zabiegi higieniczne przed obiadem. Obiad

1200 -1400 – zabiegi higieniczne (mycie zębów po obiedzie), odpoczynek, słuchanie muzyki relaksacyjnej, „głośne czytanie”. Religia ( piątek 1200 – 1230 ). Zabawy ruchowe i muzyczne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy służące realizacji pomysłów dzieci, zabiegi higieniczne. E- twinning (chętne dzieci).

1400 -1430 – podwieczorek, zabiegi higieniczne. „Poczytaj mi mamo- poczytaj mi tato”- głośne czytanie przez rodziców

1430 -1530 – zabawa ruchowa, zabawa muzyczno- ruchowa, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, gry i układanki dydaktyczne w małych zespołach, udział i zaangażowanie dzieci w organizacji wystaw, porządkowanie sali.

1530 -1630 – zabawy dowolne, gry i układanki stolikowe, zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, dowolna działalność plastyczna, pielęgnacja kwiatów, rozmowy i kontakty indywidualne z dziećmi. Porządkowanie sali, rozchodzenie się dzieci.

Wiadomość do Nauczyciela

Piosenki i Wiersze

„Piękne zwyczaje” Czesław Janczarski

Słonko ma bardzo piękne zwyczaje:
mówi  „dzień dobry”, gdy rano wstaje.
A drzewa, lśniące rosą nad ranem,
szumią „dzień dobry, słonko kochane”.

Gdy słonko chmura zasłoni siwa,
mówi: „przepraszam”, potem odpływa.
Gdy ciepłym deszczem sypnie dokoła,
„dziękuję” – szumią trawy i zioła.

Słonko dzień cały po niebie chodzi.
„Dobranoc” mówi,  kiedy zachodzi.
Mrok szary wkoło, trawy i drzewa
„dobranoc” szumią z prawa i lewa.

Skip to content