Święty Mikołaj u Delfinków

Spotkanie z Świętym Mikołajem, wspólne zabawy i rozdawanie prezentów.