Plan interwencji

Akcja informacyjno-edukacyjna pt. „Wirusoochrona”

 1. Opis problemu:

Każdego roku, w okresie jesienno-zimowym rejestruje się wzrost zachorowań na choroby przenoszone drogą kropelkową – choroby wirusowe i bakteryjne. W ostatnim czasie, kiedy społeczeństwo zmaga się z epidemią koronawirusa szczególną uwagę należy zwrócić na rolę higieny w profilaktyce chorób zakaźnych oraz na podnoszenie świadomości w zakresie podstawowych czynności higienicznych związanych z zabezpieczeniem przed zarażeniem, postępowaniem w przypadku zachorowania, jak również zmniejszeniem ryzyka powikłań. Działania edukacyjne należy rozpocząć wśród dzieci przedszkolnych w celu:

 • wzbogacenia ich wiedzy z dziedziny zdrowia i higieny,
 • wykształcenia u nich postawy prozdrowotnej,
 • nabycia określonych umiejętności,
 • oraz przyswojenia prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno-zdrowotnych.

Podsumowując, realizowana w 2021 roku na terenie woj. śląskiego akcja informacyjno-edukacyjna pt. „Wirusoochrona” powstała ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną
w Polsce i znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów (ze szczególnym zwróceniem uwagi na koronawirusa i grypę).

Przestrzeganie zasad higieny osobistej oraz wdrożenie odpowiednich działań profilaktycznych w placówkach przedszkolnych pozwoli na ograniczenie zachorowań wśród dzieci i przenoszenia wirusów na członków rodzin.

 

Działania zostaną przeprowadzone przez nauczycieli przedszkolnych i będą poruszały następujące zagadnienia:

 • Prawidłowa higiena rąk;
 • Podstawowe zasady postępowania w czasie wzrostu zachorowań na choroby zakaźne oraz podczas epidemii koronawirusa;
 • Podstawowe zasady zdrowego stylu życia – prawidłowe odżywianie, aktywność fizyczna;
 • Inne zasady higieniczne (np. dostosowanie ubrania do warunków pogodowych).

 

 1. Grupa docelowa:

 

 • dzieci przedszkolne
 • Dyrektorzy przedszkoli, kadra pedagogiczna;
 • rodzice/opiekunowie.

 

 1. Cel interwencji:

 

 • Promocja podstawowych zasad higieny osobistej wśród dzieci w celu zapobiegania chorobom zakaźnym przenoszonym drogą kropelkową ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki koronawirusa i grypy, w tym: budowanie i wyrabianie wśród dzieci potrzeby i nawyków dbania o higienę rąk, nauczenie dzieci prawidłowego mycia rąk;
 • Zachęcenie i zwrócenie uwagi na rolę szczepień ochronnych jako najskuteczniejszej formy zapobiegania rozprzestrzenianiu się wielu chorób zakaźnych;
 • Zachęcenie dzieci do codziennej aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania.

 

 1. Ramy czasowe:02-15.03.2021 r.

 

 1. Koordynatorzy, realizatorzy, partnerzy interwencji:

 

 • Koordynator wojewódzki: pracownik Oddziału Promocji Zdrowia
  i Komunikacji Społecznej,
 • Koordynatorzy powiatowi: pracownicy pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia,
 • Koordynatorzy szkolni: nauczyciele przedszkolni
 • Partnerzy: Śląski Kurator Oświaty, Dyrektorzy przedszkoli, Polskie Towarzystwo Higieniczne.

 

 1. Metody/Formy realizacji interwencji:
 • Przystąpienie do realizacji wojewódzkiej Akcji informacyjno-edukacyjnej pt. „Wirusochrona”;
 • Przygotowanie scenariusza na realizację #lekcjiHIGIENY w szkole
  z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych przygotowanych przez WSSE
  w Katowicach dla realizacji ww. wojewódzkiej Akcji;
 • Realizacja akcji w przedszkolach (#lekcjaHIGIENY) oraz przygotowanie zadania domowego dla dzieci, którego celem będzie przekazanie zdobytych informacji wśród najbliższych domowników;
 • Publikacja relacji z realizacji lekcji na stronie internetowej i/lub w mediach społecznościowych z obowiązkowym wykorzystaniem hashtagu – #LekcjaHIGIENY i #wirusoochrona – opis wraz z dokumentacją fotograficzną;
 • Opracowanie sprawozdania z realizacji Akcji „Wirusoochrona”.

 

 1. Materiały do realizacji działań:

Wersja elektroniczna:

 • Plakat informacyjno-edukacyjny, materiały edukacyjne (tablica edukacyjna
  z krzyżówką, kolorowanka);
 • Plakat „Szkoła czystych rąk”, Plakat „Grypo nie chcemy Cię w naszym domu”;
 • Ulotka „Grypa czy przeziębienie?”;
 • Ulotka ” Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa
  i higieny”.

 

 

 1. Sposób monitorowania działań
 • Sprawozdawczość z realizacji akcji edukacyjnej:

Termin dla koordynatorów przedszkolnych: do 30.03.2021 r.

 

Skip to content