• Aniołki

    Nauczyciele prowadzący: Barbara Ganiek, Anna Zeman

GRUPA „ANIOŁKI”  LICZY 25 DZIECI – 15 DZIEWCZYNEK I 10 CHŁOPCÓW. DZIECI SĄ BARDZO SAMODZIELNE, CHĘTNIE KONSTRUUJĄ Z KLOCKÓW RÓŻNEGO RODZAJU ORAZ  PODEJMUJĄ ZABAWY W KĄCIKU UMYSŁOWYM. UWIELBIAJĄ ZABAWY BIEŻNE NA GÓRCE W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM.

ZAMIERZENIA MAJ

Tematy kompleksowe:

 

  1. POZNAJEMY NASZ KRAJ

– Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej

  1. JESTEŚMY TWÓRCZYMI PRZEDSZKOLAKAMI
  • Rozwijanie umiejętności twórczych dzieci

 

  1. UŻYWAMY CZARODZIEJSKICH SŁÓW
  • Wdrażanie dzieci do stosowania zwrotów grzecznościowych w różnych sytuacjach
  1. KOCHAMY NASZYCH RODZICÓW

– Budzenie uczucia przywiązania i szacunku do swoich rodziców

 

Szczegółowy rozkład dnia dla grupy dzieci 4 letnich „Aniołki”

Oddział czynny od 7.30-15.30

Pora Godziny Czynności
Ranek 7:30-8:00 schodzenie się dzieci w grupie własnej (używanie zwrotu „Dzień dobry”), kontakty indywidualne, swobodne zabawy dzieci rozwijające własną aktywność, zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela, ćwiczenia rozwijające kompetencje językowe i komunikacyjne oraz usprawniające narządy mowy , praca indywidualna i w małych zespołach rozwijająca zainteresowania oraz wspomagająca rozwój dziecka, prace porządkowe na sygnał muzyczny „Przedszkolaki”
8:00-8:30 zabawy ruchowe  poranne, czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne,
8:30-9:00 zabiegi higieniczne (przed i po posiłku), śniadanie
Działania dopołudniowe 9:00-10:00 zajęcia wychowawczo-dydaktyczne w salach zabaw lub (przy sprzyjającej pogodzie i niskim zanieczyszczeniu powietrza) poza salą zabaw, realizowane według wybranych programów wychowania przedszkolnego, zabawy dowolne

język angielski 9.00-9.15 (wtorek i czwartek)

10:00-10:15 zabiegi higieniczne (przed  i po posiłku), II śniadanie
10:15-11:10 czynności samoobsługowe w szatni, gry i zabawy ruchowe w ogrodzie – organizowane i swobodne , spacery i wycieczki poza teren placówki (jeśli pozwoli na to sytuacja pandemiczna) obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem „Ścieżki ekologicznej Misia Uszatka” (w razie niepogody: gry i zabawy ruchowe w sali , zabawy muzyczno-ruchowe ze śpiewem , zabawy dowolne )
11:10-11:20 czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne,
11:20-12:00 zabiegi higieniczne (przed i po posiłku), obiad,
12:00-12:30 Głośne czytanie – uważne słuchanie bajek czytanych lub opowiadanych przez nauczyciela,odpowiedzi na pytania dotyczące utworu, wspólna analiza zachowań głównych bohaterów  lub słuchanie różnorodnych utworów muzycznych

Zajęcia logopedyczne 12.00-12.15 (poniedziałek)

Działania popołudniowe 12:30 -13:30 Zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym (w razie niepogody- zabawy muzyczno-ruchowe, integracyjne w sali), swobodne zabawy rozwijajace aktywność i zainteresowania dzieci, zabawy wyciszające przy stoliku, ćwiczenia grafomotoryczne, zabawy tematyczne, zabawy i ćwiczenia  utrwalające oraz wspomagające indywidualny rozwój dziecka, wykonywanie prac na konkursy plastyczne oraz kartek dla wybranych osób w ramach udziału w ogólnopolskim projekcie „Serdeczna karteczka” , zabawa ruchowa
13:30-14:30 czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne, zabiegi higieniczne (przed i po posiłku), podwieczorek
14:30-15:30 rozchodzenie się dzieci z sali własnej (stosowanie zwrotu „Do widzenia”),  zabawy w kole integrujące i wyciszające grupę, zabawy dowolne według własnych zainteresowań, zabawy i gry dydaktyczne w małych zespołach, zabawy inspirowane przez nauczyciela, praca indywidualna, udział dzieci w organizacji wystaw i porządkowaniu kącików, pomoc w zabiegach pielęgnacyjnych grupowego akwarium- karmienie rybek z zachowaniem zasad higieny, przechodzenie do grupy zbiorczej

Wiadomość do Nauczyciela

Piosenki i Wiersze

PIOSENKA ,,Wszystko dla Ciebie”

Słońce na niebie ,uśmiech dla Ciebie
Kwiaty w wazonie, dziś święto Twoje.
Ptaki śpiewają, koty biegają
A nawet kury głośno gdakają.

Ref. Dlatego dzisiaj życzę Ci,
niech Ci się milion gwiazdek śni,
niech Ci radości nie brakuje,
niech na Twej buzi uśmiech króluje.

Ty mnie otaczasz swoją opieką,
Ty robisz dla mnie wciąż coś dobrego
To Ty się troszczysz o moje zdrowie ,
Dziś tą piosenką dziękuje Tobie.

Skip to content