• Aniołki

    Nauczyciele prowadzący: Barbara Ganiek, Anna Zeman

GRUPA „ANIOŁKI”  LICZY 25 DZIECI – 15 DZIEWCZYNEK I 10 CHŁOPCÓW. DZIECI SĄ BARDZO SAMODZIELNE, CHĘTNIE KONSTRUUJĄ Z KLOCKÓW RÓŻNEGO RODZAJU ORAZ  PODEJMUJĄ ZABAWY W KĄCIKU UMYSŁOWYM. UWIELBIAJĄ ZABAWY BIEŻNE NA GÓRCE W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM.

CZERWIEC U ANIOŁKÓW

  1. DZIEŃ DZIECKA W PRZEDSZKOLU

– udział w atrakcjach przygotowanych przez przedszkole

– tworzenie atmosfery przyjaźni i życzliwości

  1. KOLOROWA ŁĄKA

– zapoznanie z mieszkańcami łąki

– dokonywanie analizy wyglądu owadów, kwiatów

– utrwalenie nazw kolorów

  1. CZYM PODRÓŻUJEMY?

– nazywanie wybranych środków transportu

– rozwiązywanie zagadek słuchowych

  1. BEZPIECZNE WAKACJE

– wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wakacji

– utrwalenie znajomości numerów alarmowych.

Szczegółowy rozkład dnia dla grupy dzieci 4 letnich „Aniołki”

Oddział czynny od 7.30-15.30

Pora Godziny Czynności
Ranek 7:30-8:00 schodzenie się dzieci w grupie własnej (używanie zwrotu „Dzień dobry”), kontakty indywidualne, swobodne zabawy dzieci rozwijające własną aktywność, zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela, ćwiczenia rozwijające kompetencje językowe i komunikacyjne oraz usprawniające narządy mowy , praca indywidualna i w małych zespołach rozwijająca zainteresowania oraz wspomagająca rozwój dziecka, prace porządkowe na sygnał muzyczny „Przedszkolaki”
8:00-8:30 zabawy ruchowe  poranne, czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne,
8:30-9:00 zabiegi higieniczne (przed i po posiłku), śniadanie
Działania dopołudniowe 9:00-10:00 zajęcia wychowawczo-dydaktyczne w salach zabaw lub (przy sprzyjającej pogodzie i niskim zanieczyszczeniu powietrza) poza salą zabaw, realizowane według wybranych programów wychowania przedszkolnego, zabawy dowolne

język angielski 9.00-9.15 (wtorek i czwartek)

10:00-10:15 zabiegi higieniczne (przed  i po posiłku), II śniadanie
10:15-11:10 czynności samoobsługowe w szatni, gry i zabawy ruchowe w ogrodzie – organizowane i swobodne , spacery i wycieczki poza teren placówki (jeśli pozwoli na to sytuacja pandemiczna) obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem „Ścieżki ekologicznej Misia Uszatka” (w razie niepogody: gry i zabawy ruchowe w sali , zabawy muzyczno-ruchowe ze śpiewem , zabawy dowolne )
11:10-11:20 czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne,
11:20-12:00 zabiegi higieniczne (przed i po posiłku), obiad,
12:00-12:30 Głośne czytanie – uważne słuchanie bajek czytanych lub opowiadanych przez nauczyciela,odpowiedzi na pytania dotyczące utworu, wspólna analiza zachowań głównych bohaterów  lub słuchanie różnorodnych utworów muzycznych

Zajęcia logopedyczne 12.00-12.15 (poniedziałek)

Działania popołudniowe 12:30 -13:30 Zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym (w razie niepogody- zabawy muzyczno-ruchowe, integracyjne w sali), swobodne zabawy rozwijajace aktywność i zainteresowania dzieci, zabawy wyciszające przy stoliku, ćwiczenia grafomotoryczne, zabawy tematyczne, zabawy i ćwiczenia  utrwalające oraz wspomagające indywidualny rozwój dziecka, wykonywanie prac na konkursy plastyczne oraz kartek dla wybranych osób w ramach udziału w ogólnopolskim projekcie „Serdeczna karteczka” , zabawa ruchowa
13:30-14:30 czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne, zabiegi higieniczne (przed i po posiłku), podwieczorek
14:30-15:30 rozchodzenie się dzieci z sali własnej (stosowanie zwrotu „Do widzenia”),  zabawy w kole integrujące i wyciszające grupę, zabawy dowolne według własnych zainteresowań, zabawy i gry dydaktyczne w małych zespołach, zabawy inspirowane przez nauczyciela, praca indywidualna, udział dzieci w organizacji wystaw i porządkowaniu kącików, pomoc w zabiegach pielęgnacyjnych grupowego akwarium- karmienie rybek z zachowaniem zasad higieny, przechodzenie do grupy zbiorczej

Wiadomość do Nauczyciela

Piosenki i Wiersze

TEKST PIOSENKI
Niech żyją wakacje
Niech żyje pole, las
I niebo i słońce
Wolny swobodny czas.
Gorące złote słońce
na czarno nas opali
w przejrzystej bystrej rzece
będziemy się kąpali.
Niech żyją wakacje
Niech żyje pole, las
I niebo i słońce
Wolny swobodny czas.
Pojedzie z nami piłka
i pajac i skakanka,
będziemy się bawili
od samiutkiego ranka.
Niech żyją wakacje
Niech żyje pole, las
I niebo i słońce
Wolny swobodny czas.

Skip to content