• Grupa 3-latki B

    Nauczyciele prowadzący: Beata Szymanek, Beata Kupisz

opis pojawi się wkrótce

Komunikaty Nauczyciela

Co będziemy robić?

Szczegółowy rozkład dnia

600– 730 –   schodzenie się dzieci, rozmowy i kontakty indywidualne z dziećmi, zabawy dowolne  wybraną zabawką

730 -820 –    rozmowy indywidualne z dziećmi, zabawy dowolne w wybranym kąciku tematycznym,zabawy służąca realizacji pomysłów dzieci, ćwiczenia poranne

820 -900 –    zabiegi higieniczne przed śniadaniem, śniadanie, zabiegi higieniczne  po śniadaniu

900 -1000 –   zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, realizowanie programu własnego „Piękne zwyczaje”. Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci.

Koncerty, teatrzyki (1 x w miesiącu), e- twinning (chętne dzieci). Zabawy  w ogrodzie przedszkolnym, zabiegi higieniczne przed II śniadaniem

1000 -1130 – II śniadanie, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe w szatni. Spacer, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, obserwacja i pielęgnacja roślin „Ścieżka edukacyjna Misia Uszatka”, zabawy muzyczno- ruchowe, zabawy w ybranym kąciku.

Religia ( 1130 – 1200 )

1130 -1200 –  zabiegi higieniczne przed obiadem. Obiad

1200 -1400 – zabiegi higieniczne (mycie zębów po obiedzie), odpoczynek, słuchanie muzyki relaksacyjnej, „głośne czytanie”. Religia ( piątek 1200 – 1230 ). Zabawy ruchowe i muzyczne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy służące realizacji pomysłów dzieci, zabiegi higieniczne. E- twinning (chętne dzieci).

1400 -1430 – podwieczorek, zabiegi higieniczne. „Poczytaj mi mamo- poczytaj mi tato”- głośne czytanie przez rodziców

1430 -1530 – zabawa ruchowa, zabawa muzyczno- ruchowa, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, gry i układanki dydaktyczne w małych zespołach, udział i zaangażowanie dzieci w organizacji wystaw, porządkowanie sali.

1530 -1630 – zabawy dowolne, gry i układanki stolikowe, zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, dowolna działalność plastyczna, pielęgnacja kwiatów, rozmowy i kontakty indywidualne z dziećmi. Porządkowanie sali, rozchodzenie się dzieci.

Wiadomość do Nauczyciela

Piosenki i Wiersze

Skip to content