• Grupa 3-latki A

    Nauczyciele prowadzący: Joanna Bury, Judyta Burda

Jesteśmy grupą nowych 3 latków. Nasza grupa składa się z 15 rezolutnych chłopaków i 9 fantastycznych dziewczynek. Chociaż jeszcze dobrze się nie znamy, bardzo lubimy spędzać ze sobą czas. Wspólnie świetnie się bawimy i poznajemy otaczający świat. Nasze Panie to Pani Asia i Pani Judyta. A pomagają nam również Pani Małgosia i Pani Beatka. Niedługo więcej informacji o nas.

Komunikaty Nauczyciela

1. Bardzo prosimy o dostosowanie ubioru dzieci do panującej pogody (na cebulkę).
2. Prosimy o pozostawienie w szafkach dzieci kompletnego zestawu odzieży zapasowej (awaryjnej).

Co będziemy robić w wrześniu?

I i II. Jestem już przedszkolakiem

 

– wdrażanie do zapamiętywania imion kolegów oraz imion swoich pań

– kształtowanie umiejętności poruszania się jeden za drugim

– poznawanie i zapamiętywanie kącików zabaw znajdujących się w Sali

III. Czyste rączki mamy, do stołu siadamy

– kształtowanie nawyków higienicznych, zachowań prozdrowotnych i proekologicznych

– uczenie zasad warunkujących bezpieczeństwo dziecka

– umożliwianie dziecku ekspresji spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności z zastosowaniem werbalnych i niewerbalnych środków wyrazu

  1. Kodeks grupowy znamy i go chętnie przestrzegamy!

– wdrażanie do właściwego korzystania z zabawek znajdujących się w Sali

– wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad i umów w Sali oraz w ogrodzie przedszkolnym

– stosowanie zwrotów grzecznościowych (dzień dobry, do widzenia, dziękuję, przepraszam, proszę)

  1. Uczymy się bezpiecznie poruszać po ulicy

– poznanie zasad bezpiecznego poruszania się po ulicy

– wdrażanie podczas spacerów zasad pieszego ruchu drogowego

– wzbogacenie słownictwa dziecka o wyrazy: jezdnia, przejście dla pieszych, sygnalizacja świetlna

Szczegółowy rozkład dnia

600– 730 –   schodzenie się dzieci, rozmowy i kontakty indywidualne z dziećmi, zabawy dowolne  wybraną zabawką

730 -820 –    rozmowy indywidualne z dziećmi, zabawy dowolne w wybranym kąciku tematycznym,zabawy służąca realizacji pomysłów dzieci, ćwiczenia poranne

820 -900 –    zabiegi higieniczne przed śniadaniem, śniadanie, zabiegi higieniczne  po śniadaniu

900 -1000 –   zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, realizowanie programu własnego „Piękne zwyczaje”. Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci.

Koncerty, teatrzyki (1 x w miesiącu), e- twinning (chętne dzieci). Zabawy  w ogrodzie przedszkolnym, zabiegi higieniczne przed II śniadaniem

1000 -1130 – II śniadanie, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe w szatni. Spacer, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, obserwacja i pielęgnacja roślin „Ścieżka edukacyjna Misia Uszatka”, zabawy muzyczno- ruchowe, zabawy w ybranym kąciku.

Religia ( 1130 – 1200 )

1130 -1200 –  zabiegi higieniczne przed obiadem. Obiad

1200 -1400 – zabiegi higieniczne (mycie zębów po obiedzie), odpoczynek, słuchanie muzyki relaksacyjnej, „głośne czytanie”. Religia ( piątek 1200 – 1230 ). Zabawy ruchowe i muzyczne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy służące realizacji pomysłów dzieci, zabiegi higieniczne. E- twinning (chętne dzieci).

1400 -1430 – podwieczorek, zabiegi higieniczne. „Poczytaj mi mamo- poczytaj mi tato”- głośne czytanie przez rodziców

1430 -1530 – zabawa ruchowa, zabawa muzyczno- ruchowa, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, gry i układanki dydaktyczne w małych zespołach, udział i zaangażowanie dzieci w organizacji wystaw, porządkowanie sali.

1530 -1630 – zabawy dowolne, gry i układanki stolikowe, zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, dowolna działalność plastyczna, pielęgnacja kwiatów, rozmowy i kontakty indywidualne z dziećmi. Porządkowanie sali, rozchodzenie się dzieci.

Wiadomość do Nauczyciela

Piosenki i Wiersze

Skip to content